Innovatie

21 June 2018

BlueChem bouwt aan duurzame energie

POM Antwerpen zet zijn schouders mee onder een duurzame en innovatieve chemiesector in Antwerpen. Op het klimaatneutrale bedrijventerrein Blue Gate Antwerp is de eerste spadesteek in de grond gegaan voor de bouw van BlueChem, de allereerste incubator voor duurzame energie in ons land.

Tegen het voorjaar van 2020 krijgen beloftevolle start-ups, groeibedrijven en open innovatieprojecten er de juiste infrastructuur en dienstverlening op maat om te kunnen doorgroeien tot op industriële schaal.

BlueChem is een samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen om de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen op lange termijn te verankeren. Chemiefederatie essenscia vlaanderen participeert als hoofdaandeelhouder in de exploitatie van de incubator.

essenscia vlaanderen

BlueChem beschikt over een toplocatie met ruim 3.300 vierkante meter aan flexplekken, kantoren en vijftien laboratoria, een uitgebreide dienstverlening, financiële ondersteuning voor de aankoop van gespecialiseerde apparatuur en een directe toegang tot kennis en expertise binnen een uitgebreid netwerk van chemiebedrijven, onderzoekscentra en alle vijf de Vlaamse universiteiten.

Naast BlueChem bouwt de Universiteit Antwerpen Blue_App, een complementaire pre-incubator voor onderzoeksprojecten in het domein van de duurzame chemie. Blue_App focust op onderzoek, BlueChem op commercialisering en industrialisering.