Financiën

26 March 2020

Provincie Antwerpen verlengt betaaltermijn naar 4 maanden voor provinciebelasting

Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie Antwerpen haar aanslagbiljet uit naar haar inwoners. Op deze brief staat een termijn van twee maanden om 39 euro over te schrijven. Omwille van de coronacrisis besliste het provinciebestuur deze betalingstermijn van twee maanden te verlengen naar vier maanden voor inwoners die hierdoor financieel in de problemen dreigen te komen. Daarenboven worden de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, waaronder rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen.

Jaarlijks worden de provinciale aanslagbiljetten verstuurd vanaf eind maart. Bij de start van de coronacrisis waren de voorbereidingen ver gevorderd. Om onnodige extra drukkosten te vermijden, is besloten om alsnog de aanslagbiljetten uit te sturen.
 

Het provinciebestuur wil evenwel absoluut voorkomen dat inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen en ze de nodige ademruimte geven. Daarom besliste de deputatie van de provincie Antwerpen in navolging van andere overheden om voor de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.

Wie dus binnenkort zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Als dit uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen bijkomend afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.

De meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, o.a. rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, zijn zoals altijd automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen.

Voor bedrijven gaan de aanslagbiljetten niet voor juni de deur uit. De provincie volgt de situatie op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.

Alle informatie over de provinciale belastingen kan je lezen op: https://belastingen.provincieantwerpen.be

Liever digitaal?

Je kan alle provinciale belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet, herinnering, ...) digitaal krijgen via e-mail, Doccle of Zoomit.

Hoe registreren?

Registratie gezinnen

Registratie bedrijven