Essen & Regio, Voor- en Noorderkempen

29 May 2019

Slotmoment veerkrachtige dorpen in Essen

Een gemeente of dorp zou niet alleen een plek moeten zijn waar je woont, maar ook een plaats waar je terecht kan voor je basisaankopen, vrijetijd of zorg. Mede dankzij het project 'Veerkrachtige dorpen' werkte de gemeente en haar inwoners, samen met de Provincie Antwerpen, RURANT vzw en het Innovatiesteunpunt, een traject op maat uit om de veerkracht van het dorp te vergroten. Het Heuvelplein werd voor die gelegenheid een maand verkeersvrij gemaakt, waarbij Essenaren een invulling mochten geven aan een meer leefbaarder en contactvriendelijkere omgeving. Woensdag 29 mei werd het proefproject

Tijdens het slotfeest op woensdag 29 mei, met gratis barbecue en muziek voor alle Essenaren, werd samen met de inwoners de balans op gemaakt. Gaan er stemmen op voor het nieuwe Heuvelplein? Welke activiteiten moeten er zeker behouden blijven? En wat hebben ze nog gemist tijdens dit experiment?

In elke gemeente wordt in één of meerdere dorpen gewerkt aan de ‘Veerkracht’. In een zogenaamd ‘veerkrachtig dorp’ werken bestuur en inwoners samen aan het vergroten van het vermogen van het dorp om met toekomstige veranderingen en uitdagingen om te gaan.