Essen & Regio, Voor- en Noorderkempen

14 December 2017

Resultaten grote bevolkingsbevraging zijn bekend: Essenaren wonen graag in Essen

Meer dan 90% van de Essenaren woont graag in Essen; 74% van de Essenaren geeft Essen daarvoor zelfs 8, 9 of zelfs 10/10. Dat blijkt uit de resultaten van de grote bevolkingsenquête die de gemeente in augustus en september organiseerde.

Maar liefst 938 Essenaren vulden de omvangrijke enquête in. CD&V Burgemeester Gaston Van Tichelt is daar bijzonder tevreden mee: “Op deze manier krijgen wij een goed zicht op de wensen en bekommernissen van de Essenaren. En de Essenaren zijn baas! De gemeente moet aan die verwachtingen tegemoet komen!”

Uit de bevraging kunnen zeker hele nuttige conclusies worden getrokken: Essenaren wonen heel graag in Essen, men voelt er zich veilig en geborgen, is tevreden over de dienstverlening van het gemeentehuis en over de communicatie van de gemeente, de hulpdiensten en scholen scoren er goed en het is er tof voor jongeren om er op te groeien, en het sportleven draait goed. Dat er in eigen gemeente geen zwembad meer is, wordt ervaren als een minpunt.

De enquête bevestigt dat we volop moeten blijven inzetten op verkeersveiligheid. Heel wat ouders laten hun kinderen niet met de fiets naar school rijden omdat ze de wegen niet veilig genoeg vinden. Zeker in het centrum van de gemeente vinden de Essenaren dat er moet geïnvesteerd worden om fietsers veiliger te laten rijden. Brigitte Quick, CD&V schepen van Openbare Infrastructuur: “De enquête toont aan dat we de juiste klemtonen leggen. De investeringen die we doen, moeten voortgezet worden. Er zijn al heel goede stappen gezet, maar ook de volgende jaren zullen we blijven investeren in verkeersveiligheid”.

Samen met de verkeersonveiligheid, zorgen zwerfvuil en hondenpoep voor de meeste ergernissen. Ook de toename van het aantal appartementen heeft weinig draagvlak. Met het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt daaraan alvast tegemoet gekomen.

Gaston Van Tichelt: “Ik ben vooral blij met de goede resultaten voor onze hulpdiensten en het veiligheidsgevoel. Dat is vandaag de dag zeker niet evident. Er is bovendien draagvlak om daarin verder te investeren, bv. met camera’s. Maar ook op andere vlakken zijn er duidelijke uitspraken: Essenaren hebben sympathie voor verenigingen die oud papier ophalen, en in de straten zonder verbindingsfunctie moet de snelheid omlaag.”