Essen & Regio, Voor- en Noorderkempen

13 September 2018

Provincie stelt ontwerper aan voor ontbrekende schakel fietsostrade

De provincie Antwerpen heeft het voorkeurtracé van de fiets-o-strade voor de verbinding tussen het centrum van Ekeren en de Noorderlaan voorgesteld aan de buurt.

Het gaat om een ontbrekende schakel in de F12, de fietsostrade die Merksem en Ekeren via de Antwerpse haven met het Nederlandse Bergen Op Zoom verbindt. De provincie heeft ook een ontwerper aangesteld die het tracé nu verder moet uittekenen. Het ontbrekende traject is slechts een paar kilometer lang, maar is erg complex en een erg belangrijke verbinding voor vlot en veilig woon-werkverkeer richting de haven. De fietsostrade kruist zowel het Groot Schijn als het Schoon Schijn, maar ook de afrit Leugenberg en de A12. Aan de kant van de Noorderlaan moet de spoorlijn gekruist worden ter hoogte van de Grote Put. Daarvoor moeten bruggen en tunnels worden gebouwd.

Wanneer de verbinding klaar moet zijn, wil de provincie nog niet communiceren. Eerst moet de ontwerper aan de slag en dan volgt er nog een erg lange gunningsprocedure.