Essen & Regio, Voor- en Noorderkempen

24 September 2018

Gemeente Essen en AZ Klina bouwen volwaardig ‘Zorgpunt’ uit

Het gemeentebestuur van Essen zal samen met AZ Klina een toekomstgericht zorgen-centrum ontwikkelen in de gemeente. Beide partners tekenden hiervoor vrijdag een engagementsverklaring. Het ‘Zorgpunt’ zal een nieuw concept zijn dat zorg verleent dicht bij huis. Daar is zeker in Essen nood aan: geen enkele andere Vlaamse gemeente is verder verwijderd van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De gemeente, het OCMW van Essen en AZ Klina (Brasschaat) werken al geruime tijd samen voor de polikliniek in de Nieuwstraat. Het bestaande gebouw heeft echter nood aan renovatie en krijgt een herbestemming. Zo groeide het idee om de huidige polikliniek te laten evolueren naar een modern zorgen-centrum. In het Zorgpunt zal op termijn iedereen terecht kunnen voor preventie en zorg, maar ook voor behandelingen, bij dringende hulpverlening én bij chronische aandoeningen.

Lees hier  verder.