Economie

13 September 2018

Logistiek demonstratiecentrum LOG!Ville komt in Niel

POM Antwerpen en VIL, de speerpuntcluster voor de logistieke sector, gaan op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel een demonstratiecentrum bouwen dat focust op logistiek. LOG!Ville wordt een unieke site in Vlaanderen. Het demonstratiecentrum zal een inspirerende omgeving creëren waar Vlaamse ondernemingen uit de logistieke sector nieuwe technologieën en concepten live en virtueel kunnen demonstreren en beleven. 

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek, VIL, startte een onderzoek naar de interesse voor het bouwen van een demonstratie- en belevingsgebouw bij alle Vlaamse provincies in het voorjaar van 2017. Uit dit onderzoek koos VIL voor het voorstel van POM Antwerpen.

Gedeputeerde voor Economie en Innovatie en voorzitter POM Antwerpen, Ludwig Caluwé: “Met POM Antwerpen hebben we een voorstel gedaan voor het bouwen van een op maat ontwikkeld en gemaakt gebouw op de terreinen van het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. Ik ben verheugd dat we dit Vlaams demonstratie- en belevingscentrum naar onze regio halen. Niet alleen de centrale ligging, ook de aanwezigheid van andere innovatieve bedrijven en onze centrale incubator Darwin met gemeenschappelijke faciliteiten gaven de doorslag voor deze locatiekeuze.”
POM Antwerpen en VIL dienden in het najaar van 2017 een EFRO-project in, dat op 30 mei 2018 definitief werd goedgekeurd.

Landmark gebouw met innovatie als trigger

Het doel van het project is de bouw, inrichting en exploitatie van een landmark demonstratiecentrum bestaande uit verschillende zones (min. 2000 m² totale oppervlakte) met focus op innovatieve oplossingen in logistieke processen en omvat: 
•    Virtueel gedeelte: video walls, skyboxen, simulatoren, augmented reality (600m²)
•    Fysiek modulair gedeelte: magazijn gerelateerde aspecten, overslagtechnieken, smart cities (900m²)
•    Open test gedeelte: testruimte voor industrie, onderzoeksinstellingen en startups, en co-creatie (400m²)
•    Een aantal kantoren en vergaderzalen met ontvangstruimte (170m²).
Ondernemingen kunnen er innovatieve oplossingen testen met aandacht voor co-creatie als belangrijke trigger voor implementatie bij de bedrijven. Primaire doelgroep zijn Vlaamse bedrijven, zowel grote ondernemingen als KMO’s: logistieke dienstverleners, verladers, retailers en toeleveranciers van logistieke oplossingen. Secundaire doelgroep zijn de huidige en toekomstige logistieke werknemers en tertiaire doelgroep de buitenlandse delegaties en potentiële investeerders. 

Eind april 2020

Het totaalproject is begroot op 5.269.000 euro, waarvan 2.107.600 euro door EFRO en 526.900 euro door Hermes zal worden gesubsidieerd. POM Antwerpen investeert 1.954.500 euro en VIL zal 680.000 euro uit eigen middelen betalen.

Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het demonstratiecentrum heeft POM Antwerpen in overleg met VIL een bestek klaargemaakt voor een openbare aanbesteding. De opmaak van het bestek werd technisch begeleid door HVH Architecten uit Kontich, Atelier T uit Leuven. Voor de juridische bijstand werd een beroep gedaan op GD&A uit Mechelen.

Het gebouw zou eind april 2020 gebruiksklaar moeten zijn.