In de pers

25 September 2018

VILT: Vlaanderen en Nederland beproeven glastuinbouwtechniek

Twaalf bedrijven en kenniscentra uit Vlaanderen en Nederlands Limburg gaan samen nieuwe technologieën uitwerken om de groente- en fruitteelt onder glas duurzamer en efficiënter te maken. Ze worden daarbij ondersteund door de provincie Limburg in Nederland en de provincie Antwerpen, waar bijna 50 procent van alle glastuinbouw in Vlaanderen plaatsvindt. Het interregionale project GLITCH kreeg een Europese subsidie van 2 miljoen euro.

Europa biedt 2 miljoen euro steun aan de modernisering van de glastuinbouw in Vlaanderen en Nederland. "Het probleem bij veel nieuwe technologieën is dat ze niet gebruiksklaar zijn", zegt Antwerps gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. "Er zijn nog tal van aanpassingen nodig voordat ze volwaardig kunnen functioneren op een bedrijf." Daarom willen de provincies de nieuwe technologieën van bij de ontwikkeling volgen. Ze gaan daarvoor samenwerken met 12 Belgische en Nederlandse partners. Aan Vlaamse kant zijn dat de universiteiten van Antwerpen en Gent, de proefcentra in Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver, Thomas More hogeschool en landbouwonderzoeksinstituut ILVO.

De centra gaan innovaties bekijken rond energie-efficiënte belichting, benutting van laagwaardige warmte, gebruik van CO2 uit rookgassen, plasmatechnologie voor energie-efficiënte stikstofproductie, enz. De focus ligt daarbij op de teelt van tomaten, komkommers, aardbeien en sla. De samenwerking voor innovatie over de grenzen heen is volgens Caluwé zeldzaam in de land- en tuinbouw, maar kan erg waardevol zijn. "Onze Nederlandse collega's beschikken over heel wat technologische bagage. Door de krachten te bundelen gaan we ongetwijfeld tot mooie, praktijkklare innovaties komen."

Die innovaties moeten vooral resulteren in energie- en klimaatwinst. Nederlands gedeputeerde voor Economie en Kennisinfrastructuur Joost van den Akker: “Het behalen van de klimaatdoelstellingen is een uitdaging voor elk bedrijf. Binnen de land- en tuinbouw zijn er al heel wat inspanningen gedaan. Tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat er nog veel kansen liggen. Het mooie aan het Interreg-project GLITCH is dat het niet focust op één technologie, maar gelijktijdig verschillende technologieën ontwikkelt. Zo kan de sector op een korte tijd serieuze stappen vooruit zetten.”