In de pers

22 March 2019

VILT: Regenwater als kwalitatief drinkwater bij vleeskippen?

Vrijdag 22 maart is het Wereldwaterdag, een uitgelezen moment voor het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel om z’n onderzoek naar het gebruik van regenwater als drinkwater voor vleeskippen in de kijker te zetten. In het onderzoek test het Proefbedrijf Pluimveehouderij reinigings- en ontsmettingstechnieken uit en bekijkt het welke technieken het meest efficiënt zijn om regenwater om te vormen tot kwalitatief drinkwater. Kennis die ter beschikking gesteld wordt van de pluimveehouders.

Kan regenwater bij vleeskippen ingezet worden als gezond en kwalitatief alternatief voor grondwater? “Uit de eerste testen blijkt dat dit zeker mogelijk is gedurende een aantal periodes per jaar. Voor sommige bedrijven is het echter niet haalbaar om met regenwater aan de slag te gaan”, vertelt Antwerps gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé, aangevend dat, door de grote schommelingen in de regenval in ons land, regenwater sowieso altijd zal moeten gecombineerd worden met een andere drinkwaterbron.

Voor elk pluimveebedrijf apart moet de optimale regencapaciteit berekend worden, met het oog op een duurzaam gebruik van regenwater. Hierbij moet rekening gehouden worden met de weersvoorspellingen, de stalgrootte, de dakoppervlakte en het verkrijgen van een bouwvergunning. “Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel heeft voor de vleeskippenstallen een capaciteit van 40.000 liter water, dat wordt ingezet in één stal met 12.500 kippen. Daarmee kunnen we nu ongeveer 1/3 van het jaar regenwater geven aan onze kippen”, aldus Caluwé.

“Als je je eigen regenwater wil gebruiken, moet je zelf investeren in pompen en filters”, vertelt onderzoekster Iris Van Dosselaer, aangevend dat regenwater moet vrijgemaakt worden van grof vuil, en meermaals gefilterd en ontsmet moet worden. “Je moet regenwaterputten steken, leidingen leggen, filters en ontsmettingsmateriaal aankopen. Nadien moet je ook alles regelmatig reinigen en vernieuwen. Of al die investeringen renderen, moet je bedrijf per bedrijf bekijken. Sommige pluimveebedrijven zullen effectief de kosten kunnen drukken door over te schakelen op regenwater. Andere bedrijven zullen meer baat hebben bij het gebruik van enkel leidingwater. Bovendien is een overstap naar regenwater enkel mogelijk bij nieuwbouw of grondige renovatie.”

Om pluimveehouders te kunnen adviseren met het oog op efficiënte investeringen startte het Proefbedrijf Pluimveehouderij het onderzoek op. “Sinds 2017 loopt ons regenwater langs verschillende zinkputten en filters naar een ontsmettingstoestel”, vertelt onderzoeker Kris De Baere. “Dat toestel is uniek in België en biedt een effectieve afdoding van alle aanwezige kiemen en bacteriën. Met de resultaten van ons onderzoek hebben pluimveehouders objectieve en neutrale informatie in handen waarmee ze zelf de oefening kunnen maken voor hun bedrijf. Zo hopen we het in de toekomst voor meer pluimveehouders haalbaar te maken om over te stappen op regenwater. Hebben ze hier nog vragen over, dan zijn ze uiteraard altijd welkom op ons praktijkbedrijf.”