In de pers

23 February 2018

VILT: Provincie Antwerpen als kenniscentrum voor landbouw

Bezoekers van veehouderijbeurs Agridagen in Ravels konden op de stand van de provincie Antwerpen de brochure ‘Op onderzoek. Voor landbouwers met kennis van zake’ meenemen. Twee provinciale praktijkcentra, de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij, produceren samen heel wat kennis zodat de brochure handig is om het overzicht te bewaren. De werking van de Hooibeekhoeve bestrijkt meer dan alleen melkvee en voedergewassen, bijvoorbeeld ook agrobiodiversiteit en het tekenen van erfbeplantingsplannen. Vorig jaar werkte de landschapsarchitecte maar liefst 113 plannen uit voor een goede match tussen landbouwbedrijfsgebouwen en het landschap.

De deelname van de provincie Antwerpen aan de Agridagen in Ravels kreeg extra cachet door een knappe brochure die voor de gelegenheid gemaakt was. ‘Op onderzoek’ presenteert de provincie Antwerpen als een kenniscentrum voor landbouw en bundelt recent praktijkonderzoek. De provincie ziet zichzelf als een neutrale en stabiele partij om landbouwonderzoek op langere termijn uit te voeren, op een objectieve en toegankelijke manier en met aandacht voor maatschappelijk relevante thema’s. “Zo kunnen landbouwers de mosterd bij ons halen in plaats van zelf innovatieve teelten en technieken te moeten uittesten”, zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé.

De provinciale dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid zet in op het vrijwaren van ruimte voor landbouw en glastuinbouw. Daarnaast ondersteunen Caluwé en zijn backoffice kansen voor landbouwverbreding, in het bijzonder voor hoeve- en streekproducten en landbouweducatie. Praktijkonderzoek wordt toevertrouwd aan de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij, beiden in Geel gelegen.

In de provincie Antwerpen zijn 3.614 landbouwers actief. Vooral de melkvee- en pluimveehouders onder hen zijn vertrouwd met de voorlichting vanuit Geel. Kippenkwekers zijn bijvoorbeeld benieuwd welke ervaringen het Proefbedrijf Pluimveehouderij opdoet met kuikens uit hun ei te laten komen in de stal waar ze verder zullen opgroeien. Vertaalt zich dit in minder stress en een snellere groei? “Zeker voor zwakkere dieren zien we dat zij meer baat hebben bij uit het ei komen in de stal. Het is aan de pluimveehouder om te bekijken of het interessant is op zijn bedrijf want de werkdruk zal iets hoger liggen”, zegt pluimveeonderzoeker Kris De Baere.

In de Hooibeekhoeve is er de jongste jaren fel geïnvesteerd. De nieuwe melkveestal werd voorzien van drie types ammoniakemissiereducerende roostervloeren zodat deze met elkaar vergeleken kunnen worden. Sensoren in en bovenop de stal monitoren constant temperatuur, windrichting, windsnelheid en regenval. De klimaatcomputer gebruikt deze gegevens vervolgens om de ventilatoren en de windbreeknetten aan te sturen, zodat het voor de koeien aangenaam vertoeven is in de stal.

Naast de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij ondersteunt het provinciebestuur nog drie andere praktijkcentra: het Landbouwcentrul voor Voedergewassen, het Proefstation voor de Groenteteelt en het Proefcentrum Hoogstraten. “De provincie wil hen stimuleren om met onderzoek in te spelen op de verschillende vragen en evoluties van de markt. “Alleen zo kunnen we het uitgebreide agrocomplex in onze provincie met alle bijbehorende tewerkstelling en meerwaardecreatie behouden”, besluit gedeputeerde Caluwé.

Meer info: Op onderzoek. Voor landbouwers met kennis van zake