In de pers

13 June 2017

VILT: Nauwere samenwerking tussen Antwerpen en KU Leuven

De provincie Antwerpen en de KU Leuven (campus Geel) hebben via een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hun gedeelde intentie bekrachtigd om nauwer te gaan samenwerken rond onderzoek in de domeinen landbouw en plattelandsbeleid. Ze zullen in de toekomst hun competenties in onderzoek en kennisverspreiding samen inzetten voor de ondersteuning van de land- en tuinbouwsector en de ontwikkeling van het platteland, zo klinkt het ambitieus.

Na jaren van occasioneel samenwerken zetten de provincie Antwerpen en de KU Leuven (Campus Geel) hun schouders onder een continue samenwerking, onder meer via regelmatige overlegmomenten en gezamenlijke onderzoeksprojecten. “De expertise van de KU Leuven die aanwezig is in de Technologiecampus Geel omtrent sensortechnologie, dier & welzijn, plantproductiesystemen en bodem zal ongetwijfeld leiden naar het samen opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten”, aldus Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw van de provincie Antwerpen.

“Als provincie zetten we in op het ontwikkelen en stimuleren van duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex”, zo gaat Caluwé verder. “Eén van onze doelstellingen is het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector. Een doelstelling die we gemeen hebben met de KU Leuven. Beide hebben we kennis en expertise op zak waarmee we een meerwaarde willen creëren voor onze land- en tuinbouw. Door dit vanaf vandaag ook samen te doen, kunnen we meer betekenen voor de sector én voor elkaar.”

Concreet wordt er vooral naar de infrastructuur op de proefbedrijven gekeken. Die maakt het onder meer mogelijk om onderzoeksprojecten uit te werken die gebruikmaken van de ‘koesensor’ die parameters genereert om de vruchtbaarheid van de dieren in kaart te brengen. Daarnaast is er ook een demoproject omtrent optimale ventilatie in pluimveestallen en het aflopende demoproject ‘gezonde klauwen’. Ook de opvolging van uiergezondheid kwam al uitgebreid aan bod op de Hooibeekhoeve, het proefbedrijf voor de melkveehouderij van de provincie Antwerpen.

“Het is voor ons zeer belangrijk om theorie te koppelen aan praktijk”, aldus Bert Lauwers, decaan van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. “Daarom wordt slechts 35 procent van onze opleiding gegeven in hoorcolleges en gaan onze studenten in 65 procent van hun tijd aan de slag in labo’s, seminaries,… De proefbedrijven van de provincie Antwerpen zijn voor de studenten KU Leuven industrieel ingenieur biowetenschappen een geschikte omgeving om kennis en praktijkervaring op te doen. Via projectwerk, het opzetten van bachelor- en masterproeven of het geven van workshops ter plaatse leren de studenten de praktijkomstandigheden kennen.”