In de pers

20 May 2016

VILT: Hooibeekhoeve rondt eerste fase vernieuwing stallen af

De melkkoeien op de Hooibeekhoeve in Geel hebben onlangs hun intrek genomen in het gloednieuwe stalgedeelte. Hiermee is de eerste fase van de vernieuwing van de stallen afgerond. Momenteel wordt het bestaande stalgedeelte verbouwd, zodat ook deze stal klaar is voor de toekomstige uitdagingen en onderzoeken. Op termijn zal de Hooibeekhoeve beschikken over twee vergelijkbare groepen koeien met elk een eigen melkrobot voor vergelijkend onderzoek. In de stalvloer zijn drie verschillende emissiearme roostervloeren ingewerkt, om te demonstreren hoe de melkveehouderij zijn ammoniakemissie kan reduceren.
Begin oktober 2015 ging de aannemer van start met de bouw van een volledig nieuw stalgedeelte op de Hooibeekhoeve in Geel, in het verlengde van de bestaande melkveestal. Onlangs hebben de koeien hun intrek genomen in deze nieuwe stal. “Als praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen zet de Hooibeekhoeve sterk in op tal van nieuwe technieken”, aldus Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie en Landbouw.

Met LED-verlichting en aansturing van de verlichting, ventilatoren en windbreeknetten via een centraal sturingssysteem, is gekozen voor milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen. Het grootste deel van het jaar drinkt het vee gezuiverd regenwater. Het recuperatiewater van het nieuwe rietveld wordt gebruikt voor de stalreiniging. Via een buffervat wordt de melk gekoeld vooraleer het naar de silokoeltank gaat. De warmte van het buffervat wordt gerecupereerd om water voor te warmen voor reiniging van de melkapparatuur.

Momenteel wordt het bestaande stalgedeelte omgebouwd, zodat de Hooibeekhoeve op termijn kan beschikken over twee vergelijkbare groepen koeien met elk een eigen melkrobot om vergelijkend onderzoek sneller en efficiënter te laten verlopen. Daarnaast is er nog een derde kleinere proefgroep met ruimte voor acht koeien met een individueel voeder- en waterregistratiesysteem. Deze exacte voer- en wateropname genereert weer extra data en mogelijkheden in het voederonderzoek.

Drie verschillende emissiearme roostervloeren zijn ingewerkt in de stalvloer. De Hooibeekhoeve biedt hiermee een antwoord op de vraag hoe de melkveehouderij zijn ammoniakemissie kan reduceren. Met de mestrobots met watersproeisysteem zal gevarieerd worden in rijfrequentie en hoeveelheid water om het effect te achterhalen op de ammoniakuitstoot. Gedeputeerde Caluwé zet de actualiteit van het ammoniakvraagstuk in de verf. “We trachten via verscheidene projecten en specifieke acties, zoals de demonstratie van emissiearme vloertypes, hierop een antwoord te bieden aan melkveehouders en verder onderzoek te verrichten.”

De werkzaamheden zullen in september van dit jaar klaar zijn.