In de pers

Vragen voor minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Stevaert

18 February 2014

't Periodiekske en de De Passant: Antwerpenaars winkelen in Nederland omdat het er goedkoper is

‘Detailhandel is een belangrijke economische sector waar we als provincie op inzetten’, zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé (Cd&V). ‘Daarvoor moeten we eerst de koopstromen in onze provincie in kaart brengen. We hebben bestudeerd wat het koopgedrag van de Antwerpenaar in Nederland is. Dit onderzoek kadert in een grootschalige studie naar de detailhandelssituatie in Vlaanderen. Met dit cijfermateriaal kunnen de gemeenten aan de slag om hun centrale handelsgebied te versterken en plaatselijke economie te stimuleren. Daarvoor kunnen ze de hulp inroepen van een detailhandelscoach. Deze kan hen professionele begeleiding bieden op maat van de inwoners en afgestemd op de omliggende gemeenten. De bedoeling is om een goede mix van winkels, horeca en dienstverlening te bekomen in de eigen regio.’

Drieduizend huishoudens uit Antwerpen en zeventien randgemeenten werden bevraagd. Jaarlijks gaan gezinnen uit deze gemeenten 1,5 miljoen keer in Nederland winkelen. 500.000 bezoekers komen uit Antwerpen stad. De koopvlucht is het hoogste in Essen en Baarle-Hertog. Voor sommige producten gaat dit tot 60 procent. In Nederland koopt men vooral kleding, schoenen, juwelen, meubels, bruin- en witgoed. De Nederlandse steden die de meeste Belgische winkelaars ontvangen, zijn Roosendaal, Baarle-Nassau en Breda.

Aan de deelnemers werd eveneens gevraagd waarom ze in Nederland gaan winkelen. Op nummer één staat: goedkopere producten, voor de gezelligheid, deel van een daguitstap, de nabijheid en de bereikbaarheid. Per bezoek in Nederland geven ze 127 euro uit. Op jaarbasis is dat 190 miljoen, waarvan 60 miljoen wordt neergeteld door bewoners van de stad Antwerpen. Eenzelfde koopvlucht richting Nederland zien we in de provincie Limburg. Het volledige rapport vind je op www.provant.be/economie.
EM