In de pers

25 March 2016

Manager TV: interview met Ludwig Caluwé over 'ondernemen in Antwerpen'

Antwerpen is een historische handelsstad, maar ook de petrochemische sector is hier sterk vertegenwoordigd. Daarnaast staat Antwerpen voor de diamanthandel gekend als een wereldcentrum. Het loont om als ondernemer van start te gaan in een provinciehoofdstad als Antwerpen. U wordt in de eerste plaats ondersteund vanuit het stadsbestuur: via het portaal ‘ondernemen in Antwerpen’ vinden zowel starters als ervaren ondernemers de nodige informatie en opleidingen.

Ludwig Caluwé legt welke initiatieven de provincie neemt om verandering en innovatie te stimuleren.