In de pers

6 March 2018

Made in Mechelen: Niel schakelt provinciale expertise in voor beleid rond detailhandel

Om de economische haalbaarheid van haar ambities te kunnen inschatten, doet de gemeente Niel een beroep op de expertise van de provincie Antwerpen. Twee detailhandelscoaches met ruime ervaring in statistiek, retail en winkelvastgoed zullen de gemeente in dit traject begeleiden.

Niel ligt tussen twee rivieren (Rupel en Schelde) en aan de drukke A12 met zijn vele winkels, wat het detailhandelverhaal in deze gemeente bijzonder complex maakt. Daardoor is er bijvoorbeeld een beperkte afzetmarkt voor de lokale winkels. Om een goed detailhandelsbeleid uit te tekenen, moet er volgens de provincie Antwerpen daarom over de gemeentegrens heen gekeken worden.

Gedeputeerde bevoegd voor Economie, Ludwig Caluwé: “In Niel spelen ook de buurgemeenten en de nabijheid van grootstad Antwerpen mee. Het is van belang in kaart te brengen wat de evoluties in het winkelaanbod buiten Niel zijn, en hoe het met de koopstromen in de ruime regio rond Niel zit. Waar gaan de inwoners concreet winkelen? De detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen hebben daarvoor de info én de bijhorende expertise in huis.”

Concreet wil Niel investeren in haar kern en vooral in een woonproject in het binnengebied van de kern. Hoeveel ruimte voor retail moet daarin worden voorbehouden? Is er wel voldoende marktpotentieel voor extra dagelijks aanbod? Hoe evolueert de detailhandel vandaag en waar maakt die het meeste kans op lange termijn?

 

Leefbaarheid

Burgemeester Tom De Vries van Niel kijkt alvast uit naar de resultaten van het traject: “De detailhandel is belangrijk voor de leefbaarheid en uitstraling van de gemeente. Het geeft een ziel aan je dorp. Het brengt mensen op straat, creëert gezelligheid, het brengt leven in de gemeente wat de sociale controle ten goede komt… kortom, een bloeiende detailhandel is zowel voor de economie als voor burgers en gemeente een grote meerwaarde. In het coachingstraject van de provincie Antwerpen gaan we bekijken hoe we de detailhandel in onze gemeente kunnen stimuleren.”

Voor dit traject zet de provincie Antwerpen bewust twee detailhandelscoaches in. Ben Op de Beeck is een statisticus met veel terreinkennis; Erik Lejeune is een expert in retail.

Het coachingstraject in Niel zal uit drie stappen bestaan:

  • een marktanalyse van het dagelijkse aanbod (levensmiddelen, persoonlijke verzorging) in de regio
  • slimme ruimtelijk-economische richtlijnen: waar moet detailhandel gestimuleerd worden en waar net niet?
  • de afbakening van een kernwinkelgebied en stimulerende maatregelen voor de detailhandel daar.

LEEN DE MOOR