In de pers

18 October 2017

Made in Mechelen: Bonheiden krijgt provinciale detailhandelscoach

In de nabije toekomst wil Bonheiden de detailhandel in de dorpskernen van Rijmenam en Bonheiden een boost geven. Daarvoor krijgt de gemeente de hulp van een detailhandelscoach van provincie Antwerpen. Deze coach zal de gemeente begeleiden bij het uittekenen en uitvoeren van haar detailhandelsbeleid.

De detailhandelssector is de grootste werkgever in de provincie Antwerpen, maar het aantal handelszaken blijft dalen. Om de gemeenten te steunen in hun detailhandelsbeleid, zet de provincie Antwerpen sterk in op informatie en overleg, gespecialiseerde analyses, advies op maat en begeleiding op het terrein zelf.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie: “Wij streven als provincie naar een slim en vernieuwend detailhandelsbeleid in onze steden en gemeenten. Daarvoor schakelen we op het terrein onze detailhandelscoaches in. We kiezen resoluut voor de toekomst met inzet op een versterking van de handelskernen, een toegankelijk buurtaanbod en het tegengaan van versnippering en verlinting dankzij een selectief locatiebeleid.”

Nieuwe initiatieven

De groene welvarende gemeente Bonheiden, praktisch gelegen tussen Brussel en Antwerpen, doet een beroep op de expertise van de detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen. Ludwig Caluwé: “Het is de rol van de coach om te onderzoeken op welke manier een beleid ontwikkeld kan worden op maat van de gemeente. Dat beleid moet gunstige voorwaarden scheppen voor nieuwe, lokale initiatieven en de bestaande zaken optimale kansen bieden.”

Schepen van Lokale Economie Karolien Huibers benadrukt het belang van het detailhandelsbeleid. “Dit heeft voor ons een hoge prioriteit. Het bepaalt in grote mate de levendigheid en het gezicht van de gemeente, maar het is ook een puzzelstukje dat binnen ruimtelijke orde en mobiliteit past. Het is niet zo zeer de bedoeling om bezoekers van buiten de gemeente aan te trekken. Wel willen we de eigen inwoners in de eerste plaats doen kiezen voor een lokaal en duurzaam aanbod dat bovendien gemakkelijk bereikbaar is.”
Het coachingstraject van Bonheiden loopt over 25 adviesdagen.

Leen de Moor