In de pers

18 June 2018

Made in Kempen: Winkels worden groter en staan meer leeg

Tegenover 10 jaar geleden zijn er vandaag minder handelspanden in de provincie Antwerpen, maar die zijn gemiddeld genomen een stuk groter. Ruim 10% staat ervan staat leeg. De cijfers komen uit de zogenaamde Feitenfiche van de Vlaamse provincies.

In die Feitenfiche krijgt elke Vlaamse gemeente de meest recente detailhandelsgegevens. Voor het eerst is die dit jaar beschikbaar in een online tool. De gemeentebesturen leren eruit hoe groot de winkels zijn, in welke branche ze actief zijn maar ook uit welke gemeenten de klanten komen en waar de eigen inwoners gaan winkelen.

Meer dan Vlaamse gemiddelde

In de provincie Antwerpen zijn er vandaag 32.625 handelspanden. Dat is een daling van 3,5% in 10 jaar tijd. Samen nemen ze zo’n 3,6 vierkante kilometer ruimte in. Dat is ruim 10 meer dan in 2008. Voor elke 1.000 inwoners in onze provincie zijn er 18 handelspanden. 10,2% daarvan staat leeg en dat is meer dan de 9,2% van het Vlaams gemiddeld.

“De cijfers geven een paradox beeld”, zegt gedeputeerde van Economie Ludwig Caluwé. “Er zijn minder winkelpanden maar ze worden steeds groter. Dit komt vooral door een toename van de baanwinkels. Dit is op termijn onhoudbaar. We zijn niet tegen baanwinkels maar we moeten de verrommeling tegengaan en de ruimte beter benutten om een goed evenwicht te vinden tussen de detailhandel in de kernen en langs de steenwegen.”

PAUL HUYSMANS