In de pers

5 December 2017

Made in Kempen: Vlot aan het werk over de grens met grensinfopunten

In de provincie Antwerpen en het Nederlandse Noord-Brabant zijn in 7 steden 9 GrensInfoPunten (GIP’s) geopend. Die informeren grensarbeiders en werkgevers zodat ze over de grens aan de slag kunnen en zo de regionale economie versterken. Dagelijks pendelen zo’n 10.000 inwoners vanuit Antwerpen richting Nederland, omgekeerd zijn dat 4.000 Nederlanders naar onze provincie.

Voormalige, huidige of toekomstige grensarbeiders en werkgevers kunnen in de GIP’s terecht voor gratis informatie over het wonen en werken aan de andere kant van de grens. Het gaat dan vooral over sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. De GIP’s vormen op die manier een laagdrempelig netwerk van infopunten waar eerstelijnsadvies kan worden ingewonnen. In de Kempen is er een GIP ondergebracht bij de VDAB in Turnhout.

Arbeidsmobiliteit

“Terwijl vele inwoners richting Hasselt, Antwerpen of Brussel de files intrekken om er te gaan werken, liggen er soms arbeidskansen dichter in de buurt voor het grijpen”, zegt gedeputeerde voor economie Ludwig Caluwé. “Niet alleen in de eigen regio, maar denken we maar aan de economisch bloeiende regio’s net over de grens richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-op-Zoom. Een gedegen informatievoorziening via de grensinfopunten maakt een grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van burgers, en ook bedrijven, in onze provincie mogelijk.”

De GIP’s zijn verbonden met een netwerk van officiële instanties die vragen op een wettelijk correcte manier kunnen beantwoorden. Vaak zijn de wetgevingen van beide landen niet op elkaar afgestemd. Denk maar aan de beruchte pensioenval, die ontstaat door het verschil in wettelijke pensioenleeftijd tussen België (65 jaar) en Nederland (67 jaar). Ook op het vlak van kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ziekteverzekering en belastingen zijn er soms grote verschillen.

PAUL HUYSMANS