In de pers

24 April 2018

Made in Kempen: Nieuwe detailhandelscoach Hoogstraten kijkt richting Nederland

De stad Hoogstraten doet een beroep op de detailhandscoach van de provincie. Die krijgt als opdracht om klantenstromen van en naar Nederland in kaart te brengen. “Zo kunnen we ons beleid daarop afstemmen”, zegt burgemeester Tinne Rombouts.

Het centrum van Hoogstraten heeft een verscheiden aanbod van speciaalzaken, boetieks en horeca en die krijgen veel Nederlanders over de vloer. Anderzijds zijn er nogal wat Belgen die de grens oversteken omdat sommige basisproducten er goedkoper zijn.

“Het ontbreekt ons aan concrete gegevens, want bestaande studies stoppen aan de grens”, stelt burgemeester Tinne Rombouts vast. “Hiervoor verwachten we de ondersteuning van onze detailhandelscoach. We willen een ruimere marktkennis, ook van over de grens, zodat we ons beleid hierop beter kunnen afstemmen en onze ondernemers meer kansen geven om een bloeiende zaak uit te bouwen.”

Laagste leegstand van provincie

Hoogstraten kent in vergelijking met de rest van Vlaanderen een zeer lage leegstand in het handelscentrum. “Over de hele stad bedraagt de leegstand minder dan 6 %, in het centrum zelfs amper 4 %”, weet gedeputeerde van Economie Ludwig Caluwé. “Daarmee bekleedt Hoogstraten de koppositie in de provincie. Maar in het huidige winkellandschap kan dat snel veranderen. Het is dus belangrijk dat een stadsbestuur een beleid voert dat hiermee rekening houdt.” 

Het stadsbestuur kiest er al enkele jaren voor om handelszaken in de periferie niet zomaar toe te laten en wil ook de versnippering van het aanbod in het centrum tegengaan. In dat verband laat het zijn strategisch commercieel plan doorlichten door detailhandelscoach Ben Op de Beeck.

PAUL HUYSMANS