In de pers

8 June 2017

Made in Kempen: KU Leuven Geel arm in arm met de provincie

De Technologiecampus van KU Leuven in Geel heeft vanmiddag een samenwerkingsakkoord getekend met het Antwerpse provinciebestuur. Dat gebeurde in de Hooibeekhoeve in Geel. De provincie stelt infrastructuur ter beschikking aan onderzoekers en studenten zodat die al tijdens hun studies de link maken met de praktijk. Anderzijds wil de provincie onderzoeksresultaten doorvertalen naar hun publieksgroepen.

Sinds 1 oktober 2013 maken de opleidingen Industrieel Ingenieur in Geel deel uit van KU Leuven. “Bij de start hebben we ons geëngageerd om de campus verder uit te bouwen”, zegt vice-rector Georges Gielen. “Enerzijds door het onderwijs verder te zetten maar tegelijk ook door het onderzoek en de dienstverlening uit te bouwen naar de lokale industrie, de land- en tuinbouw.”

“35% van onze opleiding bestaat uit hoorcolleges, de overige 65% uit seminaries, het leren werken met infrastructuur”, vult decaan Bert Lauwers van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen aan. “Samenwerkingen met het werkveld of partners als de provincie of de stad Geel zijn onmisbaar om ons onderwijs te kunnen aanbieden.”

Koppelen aan veldproeven

Met de Hooibeekhoeve in Geel, het Proefbedrijf Pluimveehouderij en het Proefcentrum Hoogstraten subsidieert de provincie belangrijke praktijkbedrijven in de Kempen. “We willen samen met KU Leuven aan tafel zitten om na te denken over onderzoeksonderwerpen, samen projecten uitschrijven en nieuwe onderzoeken op poten zetten”, zegt gedeputeerde van Landbouw Ludwig Caluwé. “Denk maar aan de kennis die KU Leuven campus Geel heeft rond sensortechnologie. Of de kennis die ze momenteel opbouwen rond het kweken van insecten. Het is niet onwaarschijnlijk dat we binnen 20 jaar of zelfs sneller insecten aan onze dieren voederen. Ook op het vlak van bodem zit er veel kennis bij KU Leuven in Geel, die we graag willen koppelen aan onze veldproeven.”

De Technologiecampus Geel van KU Leuven telt ruim 500 studenten, waarvan bijna 200 in de opleiding Biowetenschappen.

PAUL HUYSMANS