In de pers

18 October 2017

Made in Kempen: Bijna helft gemeenten roept hulp in van provinciale detailhandelscoach

Vandaag is in Bonheiden een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen aan de slag gegaan. Die moet de gemeente begeleiden bij het uittekenen en uitvoeren van haar detailhandelsbeleid. Intussen deden al bijna de helft van de Antwerpse gemeenten een beroep op zo’n coach.

De detailhandelssector is de grootste werkgever in de provincie Antwerpen. Sinds een aantal jaren kampt de sector met problemen. Het aantal handelszaken blijft dalen. Er duiken steeds meer ketens op in winkelstraten, vele ketens kiezen voor locaties die buiten de traditionele kernen liggen, enz. Voor gemeentebesturen is het niet evident om de kernen een nieuwe impuls te geven, leegstand aan te pakken, met e-commerce om te gaan en een wildgroei in de periferie onder controle te krijgen.

Dat was voor de provincie het sein om detailhandelscoaches ter beschikking te stellen van de lokale besturen. Ludwig Caluwé, gedeputeerde van Economie: “Het is de rol van de coach om te onderzoeken op welke manier een beleid kan worden ontwikkeld op maat van de gemeente dat gunstige voorwaarden schept voor nieuwe, lokale initiatieven en de bestaande zaken optimale kansen biedt.”

Geheel bepaalt aantrekkelijkheid

De provinciale detailhandelscoaches bereikten tot dusver bijna de helft van de Antwerpse gemeenten. Soms worden gemeenten individueel begeleid, soms gaat het om een groep van gemeenten. “Het gaat niet om elke winkel op zichzelf maar wel om het geheel dat de sfeer en de aantrekkelijkheid bepaalt. Winkels profiteren van elkaars aanwezigheid en dat gegeven vormt ook de basis van een kernversterkend beleid”, aldus nog Ludwig Caluwé.