In de pers

19 March 2019

Made in Antwerpen: Heraanleg bedrijventerrein Terbekehof gestart

De komende jaren wordt het bedrijventerrein Terbekehof, dat dateert van de jaren ’60, grondig vernieuwd. In één van de grote kokers die klaarliggen voor de heraanleg van het rioleringsstelsel werd het officiële startschot gegeven.

De openbare infrastructuur en het rioleringsstelsel zijn sinds de aanleg van Terbekehof in Wilrijk in de jaren ’60 van vorige eeuw niet meer aangepast of vernieuwd. De verouderde bedrijvensite krijgt nu een complete make-over. Het project wordt getrokken door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, samen met de partners water-link i.s.m. Aquafin (riolering en waterbuffer), district Wilrijk en stad Antwerpen (beeldkwaliteit) en ISVAG (warmtenet).

Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Philippe Muyters: “We mogen onze oudere bedrijventerreinen niet vergeten in de zoektocht naar ruimte om te ondernemen, vooral niet als ze zo strategisch gelegen zijn als Terbekehof. Bovendien trekken alle partners hier duidelijk aan hetzelfde zeel om de vele uitdagingen het hoofd te bieden.”

Voorzitter POM Antwerpen, Ludwig Caluwé: “De POM Antwerpen werkt al sinds 2008 samen met Handel & Industrie Wilrijk om van Terbekehof een duurzaam en aantrekkelijk bedrijventerrein te maken. De eerste fase, de wegenis- en rioleringswerken aan de Oudebaan, is vorig jaar reeds uitgevoerd. Een extra uitdaging bij dit project is dat de bedrijven zo weinig mogelijk hinder mogen ondervinden van de werken.”

De wateroverlast wordt aangepakt door de aanleg een gescheiden rioleringsstelsel en een collectieve waterbuffering voor een aantal bedrijven.

Aanleg warmtenet
Terbekehof krijgt bovendien een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door duurzame restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. De bedrijven die aansluiten op het warmtenet zijn niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen: de emissies die zo vermeden worden zullen een positieve impact hebben op CO2 uitstoot en de luchtkwaliteit in de buurt.

Burgemeester van het district Wilrijk, Kristof Bossuyt: “Met de restwarmte die ISVAG levert aan Terbekehof, neemt Wilrijk het voortouw in de uitrol van een stedelijk warmtenet. Onze bedrijven zijn niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen.”

Fons Duchateau, Schepen van Stads- en Buurtonderhoud, vult aan: “Uit recent onderzoek van prof. Sylvia Lenaerts van de Universiteit Antwerpen blijkt dat bij de uitrol van het warmtenet in Terbekehof het equivalent wordt vermeden van de CO2 uitstoot van 2.200 voertuigen per dag.”

In de heraanleg van het bedrijventerrein wordt in totaal 13,9 miljoen euro geïnvesteerd. Het project kan rekenen op Vlaamse subsidies via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Vlaams Energie Agentschap. De werken zullen duren tot het najaar van 2021.

Bart De bruyn