In de pers

21 November 2016

Made in Antwerpen: De Groene Zes

Afgelopen donderdag reikte de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) de zevende ‘Planningsprijs’ uit. Die prijs bekroont innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling.

Dit jaar mocht naast de provincie West-Vlaanderen ook de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen de prijs in ontvangst nemen voor het project ‘De Groene Zes’, dat eigenaars en gemeenten met groene kasteeldomeinen begeleidt bij het zoeken naar een nieuwe invulling. Zes gemeenten vormen De Groene Zes: Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé trekt het verhaal van de Groene Zes en heeft nog heel wat in de pijplijn zitten: “Het is een bijzondere regio die heel nauw met elkaar verbonden is. Dankzij het gebiedsgericht beleid van de provincie Antwerpen kunnen we voor die gemeenten een aantal specifieke tools aanreiken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Naast de brochure op maat van gemeentebesturen en eigenaars van kasteeldomeinen om hen te begeleiden bij de herontwikkeling van hun domeinen, is er voor de Groene Zes ook een toolkit ‘woonparken voor de groene villawijken’. We maken momenteel ook werk van twee nieuwe toolkits over hernieuwbare energie en bedrijvigheid om met detailhandel werk te maken van kernversterking.”

Miranda Coppens, diensthoofd Ruimtelijke Planning van de provincie, vindt de prijs een bekroning voor haar ganse team en ook gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens is bijzonder fier. “De provincie Antwerpen werkt in verschillende regio’s aan gebiedsgerichte projecten. Voor de Groene Zes ontwikkelde onze dienst Ruimtelijke Planning een methodiek om de eigenaars van grote, groene kasteeldomeinen bij te staan bij het vinden van een nieuwe invulling van hun domein. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het behoud en waar mogelijk de ontsluiting van groen voor de gemeente. Het is slechts één toepassing voor dit gebied, die al op veel bijval kan rekenen”, zegt Luk Lemmens.

Informatie over De Groene Zes bekomt men na een zoekopdracht op de site van de provincie en in de brochure ‘Rijk Verleden, Grootse Toekomst’.

Edith Vervliet