In de pers

Vragen voor Minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne

12 May 2014

Landbouwleven: Twee nieuwe stallen voor Proefbedrijf Pluimveehouderij

In Geel vond vrijdag de opening plaats van een gloednieuwe leghennen- en vleeskuikenstal. Daarmee kan het proefbedrijf samen met de oude stallen in totaal 37.600 vleeskuikens en 31.000 leghennen onderzoeken.

Uiteraard was directeur van het proefbedrijf Johan Zoons in zijn nopjes met de nieuw stallen. Het proefbedrijf vierde vorig jaar zijn 20e verjaardag met de eerste steenlegging van de nieuwe stallen. Johan Zoons hield er aan iedereen te bedanken die hielp bij de realisatie, inclusief de mensen die dag in dag uit het eigenlijke werk op de boerderij uitvoeren. “Wij zijn ons zeer goed van bewust dat er de sector grote uitdagingen wachten en dat we verplicht zijn goed onderzoek te leveren en deze resultaten ook bij de pluimveehouder te krijgen”, aldus de heer Zoons.

De nieuwe stallen zijn opgedeeld in meerdere proefeenheden die apart aangestuurd kunnen worden. Bij de leghennen kunnen de kippen in verrijkte kooien, volière of scharreleenheden gehouden worden. De hoogtechnologische eisorteermachine zorgt voor een vlotte afhandeling van de eieren. De inkomende lucht bij de vleeskuikens kan zowel gekoeld als verwarmd worden en een warmtewisselaar in de leghennenstal brengt stalwarmte over de mest zodat die kan drogen. De totale investering bedraagt vijf miljoen euro. 50% daarvan komt van de provincie Antwerpen, 40% van Vlaanderen en 10% uit de sector. De nieuwe stallen hebben ook emissietorens/grote schouwen om de uitgaande lucht snel hoog te krijgen en zo de overlast voor de buurt te beperken. Er is tevens ruimte voorzien om end-of-pipe emissiebeperkende systemen te testen.

Minister van Landbouw Kris Peeters kreeg de eer om de nieuwe stal plechtig te openen. Hij prees de veerkracht van de landbouwsector en zag de nieuwe stallen van het proefbedrijf als een goed middel om de sector in de 21e eeuw te begeleiden. Provinciaal gedeputeerde Ludwig Caluwé zag in de nieuwe stal people, profit en people samenkomen. “Het is de bestaansreden van het Proefbedrijf Pluimveehouderij om proefondervindelijk het optimum te onderzoeken inzake duurzaam evenwicht tussen economische, menselijke, ecologische en dierlijke belangen en deze bevindingen naar de praktijk om te zetten.”