In de pers

28 June 2019

Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Torhout: Hilde Stockman CD&V-voorzitter

Hilde Stockman (52) uit de Hugo Verriestlaan is de nieuwe voorzitter van de Torhoutse afdeling van CD&V. Ze werd vorige zondag unaniem verkozen. Ze volgt advocaat Johan Windels (69) op, die geen kandidaat meer was.

De uittredende Johan Windels kampt met ernstige gezondheidsproblemen en kon niet op de voorzittersverkiezing in zaal De Mazzel in de Zuidstraat aanwezig zijn. Van een echte verkiezing was er overigens geen sprake, want Hilde was de enige kandidaat. Ze bedankte in haar toespraak haar voorganger voor zijn jarenlange harde inzet voor de partij.

Bij AB Inbev en Spadel

Hilde Stockman is getrouwd met Bart Van Damme, rechter aan de politierechtbank in Brugge. Ze heeft twee zonen, Frederik (26) en Sebastiaan (23), die beiden het huis uit zijn. Sinds 1 oktober 2018 is ze kabinetssecretaris op het kabinet van minister Hilde Crevits, met wie ze al jaren bevriend is. Voorheen heeft ze zo’n 30 jaar in de privé gewerkt, met name bij AB InBev en Spadel.

“Ik ben als 18-jarige actief geworden bij de CD&V-jongeren”, vertelt de nieuwe voorzitter. “Niet enkel in Torhout, maar in 1993 ook als lid van het nationaal bureau van de politieke jongerenorganisatie, die toen onder de leiding stond van Ludwig Caluwé. Ook Raf Suys, nu de kabinetschef van Hilde Crevits, was toen lid van het bureau. Ik heb al van jongs af grote interesse in de politiek en veel van mijn vrienden heb ik via de politiek leren kennen. Toch heb ik maar eenmaal deelgenomen aan de verkiezingen: in 1995stond ik derde opvolger voor de Vlaamse Verkiezingen, op een lijst samen met Hilde Crevits en Joachim Coens. Ik ben wel van 2002 tot en met 2005 voorzitter geweest van CD&V in het arrondissement Brugge. Mijn voorganger Johan Windels heeft de Torhoutse CD&V-afdeling tien jaar geleid en met verve.”

Hilde Crevits topper

“We hebben met onze partij slechte parlementaire verkiezingen achter de rug, maar toch wil ik één groot lichtpunt benadrukken. De score van de Vlaamse lijst in West-Vlaanderen was uitstekend. In 44 van de 64 West-Vlaamse gemeenten bleef CD&V de grootste partij en dit dankzij de kracht van Hilde Crevits. In bijna elke gemeente ging Hilde vooruit in vergelijking met het resultaat van 2014. Ik denk dat we vanuit Torhout ten volle onze minister moeten steunen.”

“Vanuit de nationale partijleiding is er een werkgroep opgericht om de evaluatie te maken van de voorbije verkiezingen. We zullen ook vanuit onze afdeling in Torhout eens kritisch moeten bekijken wat er goed was en wat er beter kan. Want campagne voer je niet de laatste vijf maanden, maar de jaren voordien. We starten vandaag met de voorbereiding van de verkiezingen van 2024. Ook voor de stedelijke beleidsploeg onder de leiding van Kristof Audenaert liggen er heel wat uitdagingen op de plank. Niet te onderschatten.”

Hilde hoopt dat de rangen in de Torhoutse CD&V-afdeling gesloten worden. “Als we een hechte ploeg vormen, kan het niet misgaan om van Torhout een bruisende en voorspoedige stad te blijven maken.” (JS)