In de pers

4 August 2021

Het Nieuwsblad: Schelle vult ‘voetbalveld' met eetbaar groen

Schelle is een van de vier pioniersgemeenten die het plattelandsproject Voedsel+Dorp van de provincie Antwerpen uitrollen. Samen met de inwoners wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden voor eetbaar groen. Dat kan in allerlei vormen zijn zoals een voedselbos, een boomgaard, volkstuintjes, een pluktuin of een combinatie ervan.

Naast de volkstuintjes Aerdborg in de Tuinlei heeft Schelle een perceel van 8.000 vierkante meter, iets groter dan een voetbalveld, klaarliggen om het project vorm te geven. Onder begeleiding van vzw Velt, de Vereniging voor Ecologisch

Leven en Tuinieren, wordt met de geïnteresseerde inwoners vanaf september een participatietraject opgestart.

“De inwoners kiezen mee welke vormen van eetbaar groen er zullen groeien en bloeien en bepalen zelf welke taken ze voor hun rekening willen nemen”, zegt burgmeester Rob Mennes (CD&V). “We rekenen zowel op denkers als doeners. Lokale voedselproductie is een cruciale schakel in de duurzaamheidsgedachte. De afstand tussen onze landbouw en de consumptie op ons bord moet zo klein mogelijk zijn. Daarom geven we hier als lokaal bestuur graag alle kansen aan. Het project sluit mooi aan bij onze volkstuin, al hoeft het niet noodzakelijk dezelfde vorm aan te nemen.”

“Door de burgers er van bij de start bij te betrekken, creëer je een lokaal draagvlak en eigenaarschap”, zegt Velt-directeur Stijn Overloop. “Het kunnen kleinschalige initiatieven zijn die volledig worden gedragen door vrijwilligers of grotere initiatieven waarbij een samenwerking met professionelen nodig is. Het kan gaan om een moestuin, een voedselbos, een boomgaard, volkstuintjes, een CSA-boerderij, een openbare pluktuin of een combinatie van verschillende elementen.”

“Met initiatieven als deze brengen we niet alleen eetbaar groen dichter bij de mensen, het zijn ook ideale ontmoetingsplaatsen die een positieve impact hebben op het welbevinden van de inwoners die ermee aan de slag gaan”, voegt gedeputeerde Ludwig Caluwé er nog aan toe. “Bovendien helpen ze om de open ruimte in en rond de kernen te vrijwaren.”

Naast Schelle staan er ook projecten op stapel in Edegem, Grobbendonk en Herentals. Het startmoment in Schelle staat gepland op donderdag 2 september. Wie interesse heeft, kan zich melden via milieu@schelle.be.

Bart Roggeman