In de pers

16 February 2016

Het Nieuwsblad: Provincie bereidt winkelarme zones voor aan overvolle gewestweg N10

De provinciale besturen van Antwerpen en Vlaams-Brabant nemen de gewestweg N10 van Lier tot Aarschot onder de loep. De vraag is hoe de dorpskernen die lijden onder de vele baanwinkels versterkt kunnen worden. Winkelarme zones lijken alvast een deel van het antwoord op die vraag te worden.

De N10 gaat van Lier over Berlaar-Heikant, Heist-op-den-Berg, een klein stukje Putte en Begijnendijk tot in Aarschot. De steenweg ontsnapt niet aan een globaal fenomeen. De grote en snelle toename van detailhandelszaken langs die grote banen is ook hier nadelig voor de
kernwinkelgebieden langs de weg.

“Uit een algemene Vlaamse studie bleek dat de oppervlakte van de baanwinkels tussen 2008 en 2014 met maar liefst 170 procent gestegen is, terwijl in diezelfde periode de leegstand in de kernen met 70 procent is toegenomen. Er moet dus een beter evenwicht gezocht worden tussen de grootschalige baanwinkels en de detailhandelaars in de dorpskernen. Daarom starten we vandaag het project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' op”, stelt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V).

De N10 is samen met de N70 van Gent naar Antwerpen-Linkeroever uitgekozen als testproject. Samen met zijn collega's uit Vlaams-Brabant Ann Schevenels en Marc Florquin wil Caluwé de N10 onder handen nemen vanuit de provincie.

Uitdovend karakter

“Deze twee wegen zijn representatief voor Vlaanderen, vandaar onze keuze. De conclusies van ons project worden gebruikt om het Vlaams beleid mee vorm te geven. Het is nu onze bedoeling om het onderling overleg tussen de gemeentes te stimuleren. We willen ook verhinderen dat er onderlinge concurrentie ontstaat. Gelukkig ziet iedereen de noodzaak in van wat we hier voorbereiden.”

Maandag kwam de werkgroep die een visie moet uittekenen voor het eerst samen. “Samen met de gemeentes stellen we een actieplan op voor een betere structurering van de N10. Binnen twee jaar hopen we het plan klaar te hebben”, zegt Caluwé.
Op dit moment zijn er nog geen concrete actiepunten. Op de vraag of er een ietwat strenger beleid tegenover de baanwinkels wordt voorbereid, volgt zelfs een ontkennend antwoord. “We gaan gewoon een ander beleid voeren en een beter kader scheppen. Strenger mag je dat niet noemen”, antwoordden de gedeputeerden in koor.

Winkelarme zones lijken er wel zeker te komen. “Die kans is heel groot”, beaamt Caluwé. “Het gaat om zones waar we geen nieuwe baanwinkels zouden toelaten. Dat moet een verdere wildgroei vermijden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we winkels gaan sluiten of verplichten om te verhuizen. Het zou dan eerder gaan om een uitdovend karakter. Verder denken we nog aan een hele reeks andere maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit. Maar daar moeten we nog onderzoeken wat nodig is.”

Masterplan voor centrum

Heists burgemeester Luc Vleugels (CD&V) schetst de context nog. “Op het terrein gaat dit misschien maar volledig uitgevoerd worden binnen tien jaar of langer. Maar het zijn wel heel belangrijke zaken. Wij werken ook volop aan de uitwerking van ons masterplan voor het centrum. We zijn van plan om heel veel in onze kern te investeren, zodat die nog aantrekkelijker wordt. Dan zijn langetermijnprojecten als dit heel belangrijk. We mogen nog zoveel inspanningen doen als we willen, als we ongelimiteerd baanwinkels zouden toelaten, worden die inspanningen tenietgedaan.”
Bert Provoost