In de pers

Vragen voor Minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken, en buitenlands beleid, Paul Van Gremberghen

4 March 2014

Het Nieuwsblad: Minder zelfstandigen, meer ketens

Tussen 2008 en 2013 is in Zwijndrecht het aantal commerciële panden gedaald, maar het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlakte gestegen. Dat blijkt uit een studie, mee opgezet door de provincie, die gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) voorgesteld heeft.

De studie toont ook dat het aantal zelfstandigen daalt en het aantal ketens stijgt. De leegstand van handelspanden steeg van 3,3 procent in 2008 naar 10 procent in 2013, waarvan 20 procent langdurig. Winkels en horeca in Zwijndrecht krijgen vooral klanten uit eigen gemeente over de vloer. 'We hebben weinig aantrekkingkracht voor omliggende gemeenten', concludeert schepen voor Middenstand Ann Van Damme (CD&V).

(sdl)