In de pers

15 April 2016

Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet: Provincie wil meer scholen op havenbezoek

De provincie Antwerpen steunt het idee van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat alle Vlaamse scholieren de haven moeten bezoeken. “Verschillende programma’s met bedrijfsbezoeken en havenbezoeken zorgen er nu al voor dat jaarlijks vele duizenden jongeren kennismaken met de haven”, zegt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé. “Daarnaast is het ook de ideale manier om jongeren te prikkelen voor een toekomstige job in de haven.”

Het Havencentrum in Lillo kan rekenen op de steun van de stad met bijvoorbeeld de havenvignetten en het project Jonge Haven. Met de tweede grootste Europese haven is de provincie Antwerpen de economische motor van België. “Het lijkt me dan ook logisch dat hier in het onderwijs voldoende aandacht aan besteed wordt. Vroeg of laat komt een Vlaming in contact met de haven.” Een havenbezoek opnemen in het leerplan is een van de concrete voorstellen. (SCA)