In de pers

8 September 2018

Het Laatste Nieuws: Winkelstraten nieuw leven ingeblazen

Vijf gemeentes - Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Mol en Hoogstraten - en de provincie Antwerpen slaan de handen in elkaar voor 'Straat in het vizier', een Europees project om winkelstraten aantrekkelijker te maken. Per stad of gemeente wordt één winkelstraat uitgekozen om er allerlei acties op poten te zetten.

Om een winkelstraat op te fleuren, zullen niet alleen de handelaars maar alle betrokkenen van de straat hun zegje mogen doen. Handelaars, bewoners, eigenaars, ontwikkelaars, de lokale overheid en het provinciebestuur zullen de koppen bij elkaar steken om samen een nieuw verhaal uit te tekenen, rekening houdend met de couleur locale. "Alle betrokkenen gaan samen op zoek naar antwoorden op vragen als: welke winkels en andere functies heeft de straat nodig? Wat maakt deze straat uniek? Hoe vermarkten we die nieuwe identiteit en welke acties kunnen voor extra beleving zorgen?", vertelt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V).

De geselecteerde straten zijn de Nieuwstraat in Geel, de Vrijheid in Hoogstraten, de winkelas Statiestraat-Laar in Mol en de Zandstraat in Herentals. Voor die laatste staan er al enkele concrete acties op het programma. "Een eerste actie is het oprichten van het centrum 'Made in Herentals'", vertelt burgemeester Jan Bertels (sp.a).

Terrassenbeleid

"Ondernemers kunnen het pand gebruiken om hun onderneming tegen een relatief lage prijs uit te testen en zo andere ondernemers te leren kennen. Starters en ondernemers die de stap niet durfden wagen, krijgen zo de kans om in het centrum van de stad hun zaak uit te proberen. We zijn er ook van overtuigd dat er door onderlinge samenwerking kruisbestuiving kan ontstaan. Het centrum moet immers ook een ontmoetingsplaats worden waar ideeën worden uitgewisseld. Daarnaast investeren we in de aankleding van de Zandstraat, alsook een betere signalisatie. Ten slotte zullen we inzetten op een onderzoek rond terrassenbeleid en investeren we in nieuwe audio-visuele apparatuur die kan gebruikt worden tijdens evenementen van de middenstand."

Het project start in september en loopt tot mei 2020. In die tijd komen de vijf deelnemende lokale besturen geregeld samen om ideeën, tips, ervaringen en acties uit te wisselen.

De coördinatie berust bij de provincie Antwerpen. Het project injecteert 1.225.000 euro in de Kempense lokale economie. Daarvan wordt 490.000 euro gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De provincie Antwerpen past 328.000 euro bij. De lokale besturen van Geel, Herentals, Heist-op-den-Berg, Mol en Hoogstraten investeren elk om en bij 80.000 euro in het project.

WOUTER DEMUYNCK