In de pers

29 March 2013

Het Laatste Nieuws: Sloop provinciehuis 2 miljoen duurder

Het gammele Provinciehuis is nog niet afgebroken, of de factuur voor de sloop loopt al aardig op. De deputatie zal niet 3 miljoen, maar liefst 4,7 miljoen (zonder BTW) moeten ophoesten. Er zit immers veel meer asbest in de voorbouw dan eerst gedacht. De afbraak zal ook langer duren.

Geen bouwprojecten zonder onverwachte tegenslagen en meerkosten. De deputatie maakt zich sterk dat de afbraak van het oude en de bouw van het nieuwe Provinciehuis - plus de hele verhuisbeweging en tijdelijke werkruimte voor de ambtenaren - hooguit 90 miljoen zullen kosten. "Daarbij houden we zelfs rekening met een overschatting van 10 procent", zei député voor Patrimonium Ludwig Caluwé (CD&V) eerder. Maar aan die marge wordt flink geknabbeld. Tijdens de provincieraad gisteren legde Caluwé uit dat de sloop van de voorbouw van het Provinciehuis een heikeler klus wordt dan eerst ingeschat. "De inventaris van de Regie der Gebouwen blijkt niet te kloppen. Nieuwe proefboringen hebben aangetoond dat er meer asbest in zit. We ramen de extra kost nu op 1,7 miljoen plus BTW. Dan kom je netto rond de 2 miljoen méér uit. Uiteraard moeten we nog de openbare aanbesteding afwachten en kijken hoe hoog de kandidaat-aannemers de meerkost precies inschatten."

Asbest

Omdat je met asbest erg omzichtig met omspringen, rekent de deputatie nu op zeker vier maanden voor de sloop, in plaats van drie. "Daarom zouden we beter starten in september 2013 en niet wachten op oktober of november", zegt Caluwé. "Dan kunnen we nog altijd ergens in het voorjaar beginnen met de bouw." Het nieuwe, 59 meter hoge Provinciehuis moet een nieuwe landmark in het zuiden van de stad worden. Architect is onze landgenoot Xaveer De Geyter.

Besparingen

Koen Helsen (Open Vld), oud-député, maar nu provincieraadslid bij de oppositie, is kritisch. "Ik ben niet tegen een afbraak, maar in tijden van besparing op zowat alle departementen vraag ik me wel af of het nieuwe Provinciehuis zo luxueus en zo groot moet zijn. Kun je dat verantwoorden als je verschillende investeringen schrapt? De provincies wachten in 2013 af hoe de interne staatshervorming zal uitdraaien. Er zullen taken worden afgestoten. Is het dan niet fair om ook met een nieuw Provinciehuis te wachten? We kaarten dit zeker aan met de begrotingswijziging in mei." (PHT)

© 2013 Het Laatste Nieuws