In de pers

4 December 2018

Het Laatste Nieuws: Provincie investeert 1 miljoen euro per jaar in fietsostrades

De provincie Antwerpen trekt jaarlijks één miljoen euro per jaar uit voor fietsostrades en bovenlokale fietsinfrastructuur én gaat de subsidie aan politieke partijen eerst halveren en daarna geleidelijk afschaffen. Dat zijn twee krachtlijnen uit het bestuursakkoord van het nieuwe provinciebestuur.

De gehalveerde provincieraad legde maandagochtend de eed af in het gloednieuwe Antwerpse provinciehuis. Er zijn nog 36 raadsleden. Verder zijn er niet langer zes, maar vier gedeputeerden. Nieuwkomer is Kathleen Helsen (CD&V) uit Herselt. Luk Lemmens, Jan De Haes (beiden N-VA) en Ludwig Caluwé (CD&V) waren al vertrouwde gezichten.

Ondervoorzitter

Binnen drie jaar lost Mireille Colson (N-VA) Caluwé wel af in de deputatie.

Kris Geysen (N-VA) blijft voorzitter van de provincieraad. De oppositie zou één van de twee ondervoorzitters mogen leveren, maar dat punt is verdaagd tot 20 december. Enkel het Vlaams Belang droeg maandag een kandidaat voor: Jan Claessen.

250 miljoen

Met een budget van om en bij 250 miljoen euro behoudt de provincie een stevig pakket aan grondgebonden bevoegdheden, naast onderwijs. "Daar willen we sterk blijven in de opleidingen waar de bedrijfswereld om vraagt", zegt eerste gedeputeerde Luk Lemmens. "Denk maar aan de land- en tuinbouwschool of de PIVA (hotelschool)."

De provinciebelastingen voor particulieren en bedrijven blijven ongewijzigd. De subsidie aan partijen, dit jaar nog 551.000 euro, wordt in 2019 gehalveerd en zal verder dalen tot nul euro eind 2024. "Ten slotte zullen de ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de VN de toetssteen zijn van al onze beslissingen", besluit Lemmens. (PHT)