In de pers

8 February 2018

Het Laatste Nieuws: Provincie deelt winkelgebieden N10 op in zones

De winkelgebieden en zones op de N10 tussen Lier en Aarschot werden door de provincie afgebakend. De provincie en de gemeenten langs de gewestweg willen hiermee de balans tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskernen herstellen. "Over de gemeentegrenzen heen zijn zones vastgelegd waar retail niet meer kan of niet meer kan groeien. We gaan wel duidelijk voor kernversterking en zones op steenwegen, zodat dit voor iedereen economisch leefbaar blijft", zegt Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde van Economie.

De provincie verdeelde de gebieden langs de N10 in vier verschillende zones. In de winkelarme zone mag de aanwezige detailhandel blijven, maar worden nieuwe detailhandelszaken niet meer toegelaten. In de clusterzone wordt ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd.

De winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen. In deze zone wordt de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen. In de no go zone wil men de open ruimte behouden door nieuwe detailhandel niet toe te laten en bestaande handel op termijn in een uitdoofscenario te plaatsen. "Deze afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit, verlaagt de filedruk op de steenweg en zorgt voor meer open ruimte", klinkt het. (AVH)