In de pers

29 August 2017

Het Laatste Nieuws: Hooibeekhoeve bouwt nieuw educatief centrum

De Hooibeekhoeve in Geel ontvangt jaarlijks meer dan 3.500 bezoekers. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, investeert de provincie Antwerpen in een nieuw educatief centrum en een nieuwe kantoorruimte. De werken aan de Hooibeekhoeve starten dit najaar. Het vernieuwde gebouw zal een jaar later, in het najaar van 2018, in gebruik genomen worden.

Landbouwers komen op de Hooibeekhoeve in Geel langs voor een proefveldbezoek, studiedag of infosessie. Landbouwstudenten volgen er hun praktijkles. Scholen en verenigingen genieten er van een dagje op het platteland met een boerderijbezoek, huifkartocht of boerenpicknick. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, start de Hooibeekhoeve dit najaar met de bouw van een nieuw educatief centrum en kantoorruimte.

Veel meer bezoekers

"De Hooibeekhoeve is gekend en geliefd bij scholen, verenigingen en landbouwers. De afgelopen jaren zijn de bezoekersaantallen enorm gestegen. Het huidige gebouw is hier niet voor uitgerust: bezoekers eten hun boterhammen in de vergaderzaal, de educatieve panelen staan in de gang en het aantal toiletten is beperkt", legt gedeputeerdeLudwig Caluwé uit, bevoegd voor Landbouw en Infrastructuur. "Bovendien is het aantal werknemers op de Hooibeekhoeve toegenomen. We willen de Hooibeekhoeve nog meer profileren als het onderzoeks- en educatiecentrum voor de landbouwsector en dat vereist een moderne en toegankelijke bezoekers- en congresinfrastructuur."

Het huidige gebouw krijgt een nieuwe indeling en functie.

De huidige kantoorruimte wordt omgevormd tot een educatieruimte met vertelhoek voor kleuters, actief hoekenwerk voor lager onderwijs en een ICT-lokaal voor het secundair onderwijs.

Extra leslokalen

Het sanitair wordt aangepast en uitgebreid en er komen leslokalen bij voor het landbouwonderwijs. Aan de achterzijde wordt een nieuwbouw opgetrokken met plaats voor vergaderzalen, een polyvalente ruimte en kantoorruimte. (WDH)