In de pers

9 June 2017

Het Laatste Nieuws: Geelse landbouwbedrijven gaan nauw samenwerken met KU Leuven

Studenten en onderzoekers wisselen al langer kennis uit met Hooibeekhoeve, dat gespecialiseerd is in melkveehouderij en voedergewassen, en Proefbedrijf Pluimveehouderij, dat werkt met leg- en vleeskippen.

Nu zal die samenwerking nog structureler verlopen. "KU Leuven bouwt bijvoorbeeld momenteel veel kennis op over het kweken van insecten - binnen 20 jaar zouden we die dan aan onze dieren voederen", vertelt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé van provincie Antwerpen. "Die kennis willen we koppelen aan veldproeven in onze bedrijven. Hooibeekhoeve heeft recent dan weer twee nieuwe tractors gekocht, voorzien van een uniek GPS-systeem voor precisielandbouw."

Prof. dr. ir. Bert Lauwers, decaan van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, is ook erg te spreken over de samenwerking. "Onze industrieel ingenieurs Biowetenschappen zullen al tijdens hun studie meewerken aan het landbouw- en plattelandsbeleid van de provincie. Dat geeft onze studenten een serieuze voorsprong als ze morgen het werkveld intrekken." (WDH)