In de pers

3 February 2021

Het Laatste Nieuws: Energieverbruik provinciehuis daalt spectaculair

Het nieuwe provinciehuis van Antwerpen verbruikt een pak minder energie dan het vorige gebouw. Zo daalde het energieverbruik met 74 procent, wat een besparing van 460.000 euro betekent.

Sinds het nieuwe provinciehuis in 2019 in gebruik werd genomen, is het energieverbruik maar liefst 74 procent lager tegenover het oude gebouw. Het nieuwe gebouw is ook in de running om een ‘BREEAM excellent rating' te behalen. “Het is een van de grootste passiefkantoorgebouwen in de Benelux. Niet alleen het milieu vaart daar wel bij, ook onze begroting. Vorig jaar lag onze energiekost 460.000 euro lager dan 10 jaar geleden”, berekende Ludwig Caluwé, die als deputeerde bevoegd is voor het provinciaal patrimonium.

De firma Boydens Engineering, die het energieverbruik in het provinciehuis begeleidt, ziet een aantal belangrijke verklaringen voor het lagere energieverbruik. Allereerst de keuze om compact te bouwen: landschapsbureaus en flexibele werkplekken deden het bouwvolume en dus ook de energievraag dalen. Daarnaast is het gebouw luchtdicht, performant geïsoleerd en koudebrugvrij. Het beschikt over een ventilatiestrategie met CO2-sturing en warmterecuperatie, daglichtsturing en afwezigheidsdetectie. Het ontwerp houdt ook rekening met maximaal daglicht en een minimale glasoppervlakte om warmteverliezen te beperken.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé is blij met deze resultaten. “Energiezuinig bouwen is een investering. Het ontwerp en de materialen verhogen de bouwprijs, maar we stellen nu vast dat die investeringen wel degelijk lonen. In 2020 leverde dit ons een besparing van 460.000 euro op, in vergelijking met tien jaar geleden. 2020 is atypisch omdat 90 procent van onze werknemers door corona thuis aan het telewerken was, maar ook in een normaal jaar zoals 2019 haalden we 74 procent minder energieverbruik.”

ADA