In de pers

7 July 2018

Het Laatste Nieuws: CD&V kiest lijsttrekkers provincie

De twee gedeputeerden van CD&V in de provincie Antwerpen, Ludwig Caluwé (Essen) en Peter Bellens (Herentals) voeren in oktober de provincieraadslijst aan in hun respectieve arrondissement Antwerpen en Turnhout. Lili Stevens (Duffel), die momenteel ondervoorzitter is van de provincieraad, trekt de lijst in het arrondissement Mechelen.

CD&V wil de provincies behouden om lokale besturen te helpen met problemen die de gemeenten overschrijden. Motto: een provincie met 'streken'.

De christendemocraten schuiven drie ambities naar voor. Zo moet er voor ieder talent een job zijn. Verder mag geen enkel dorp een slaapdorp zijn en ten slotte verdient iedereen een groene long. Voorbeelden van dat laatste die al gerealiseerd werden, zijn het nieuwe park bij het nieuwe provinciehuis dat in Antwerpen in oktober klaar is, de ontwikkeling van de abdijsite van Hemiksem en het domein Frythout in Hove.

(PHT)