In de pers

4 April 2016

Het Laatste Nieuws: Beton maakt plaats voor park

Als de nieuwe provincietoren er tegen het einde van 2017 zal staan, wordt ook de omgeving op de site aangepakt. Rond het vorige torengebouw lag vooral veel beton en asfalt. Nu komt er een toegankelijk park. Het Antwerpse provinciebestuur pompt er bijna drie miljoen euro in.

De bouwsite op de Koningin Elisabethlei ligt er vandaag nog echt als een werf bij, maar tegen eind 2017 krijgt al het personeel van de Antwerpse provinciale diensten hier weer een werkplek, tot 58 meter hoog. Zij zullen dan niet meer uitkijken op betonnen trappen en pleinen uit asfalt, wél op een nieuwe groene long. Straks doen gras en struikgewas er hun intrede. "We planten ook 154 nieuwe hoogstambomen rond de nieuwe provincietoren", legt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) uit, bevoegd voor patrimonium.

Ruime parking

De ontwerpplannen die vandaag op tafel liggen - en intussen zijn goedgekeurd door de provincieraad - geven weer hoe een groot grasveld tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei glooiend wordt aangelegd, omkaderd door heesters, struiken en bomen "Te voet of met de fiets kan je vrij over het terrein. Er is ook aandacht besteed aan de verlichting, om passanten en bezoekers een veilig kader te bieden. Onder het park komt een ruime parking voor 310 auto's en 376 fietsen. De provincie voorziet een systeem van buurtparkeren, 's avonds en in het weekend. Zo maken we optimaal gebruik van de infrastructuur", verduidelijkt de gedeputeerde.

Narcissen

De vroegere bovengrondse parking maakt plaats voor bijna 7.000m² gras. "Er worden ook 7.431 heesters aangeplant. Klimplanten en bloemen - vooral narcissen - brengen verder kleur." De nieuwe groene long telt in z'n geheel ongeveer 22.000m². Aan de noordzijde van het domein wordt een verwilderd stuk tuin opgekalefaterd en toegankelijk gemaakt. Op die manier wordt de meest geheime tuin van Antwerpen, naast de kathedraaltuin, publiek toegankelijk. Bovendien is er in het nieuwe park ook plaats voor verschillende kunstwerken.
Voor de hydraulische sculptuur van Pol Bury - die voorheen ook op de provinciesite stond - wordt een nieuwe ondiepe vijver gebouwd waarop het bewegende kunstwerk wordt geplaatst. Ook het borstbeeld van de Indiaase politicus Gandhi krijgt in de toekomst een mooie plaats toebedeeld.

"Later zal er ook nog ruimte gemaakt worden voor extra kunst", besluit Caluwé. De kosten van het park worden geraamd op 2.750.470 euro.