In de pers

Vragen voor de Minister-president en minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden, Patrick Dewael

29 January 2014

Het Laatste Nieuws: Antwerpenaars doen 500.000 shoptrips per jaar naar Nederland

Niet alleen grensbewoners, maar evenzeer inwoners van de stad Antwerpen trekken naar Nederland om te gaan shoppen. Zo'n 500.000 keer per jaar zelfs. Op het boodschappenlijstje staan hoofdzakelijk kledij, schoenen en juwelen, en uitzonderlijke goederen, zoals meubels, keukenapparatuur en geluids- en beeldelektronica.

Het provinciebestuur van Antwerpen voerde een studie uit in 18 grensgemeentes, waaronder de stad Antwerpen, om het koopgedrag van de inwoners in kaart te brengen als ze naar Nederland trekken. "We streven naar een goede mix van winkels, horeca en dienstverlening in de eigen regio", zegt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie. "Dat is pas mogelijk wanneer we een beeld hebben van de koopstromen in onze eigen provincie."

Voor de studie zijn 3.000 huishoudens bevraagd. De resultaten tonen aan dat de inwoners van de 18 grensgemeenten jaarlijks 1,5 miljoen keer - of in twee procent van de gevallen - in Nederland winkelen. Maar de inwoners van de stad Antwerpen zijn met 500.000 grensoverschrijdende bezoeken wel veruit koploper. Daarnaast scoren Essen, Hoogstraten en Ravels hoog, met respectievelijk 130.000, 120.000 en 117.000 gezinnen per jaar die gaan winkelen in Nederland. Procentueel gezien is de koopvlucht het laagst in Antwerpen, Mol en Schilde. Hoewel er in Schilde bijvoorbeeld veel Nederlanders wonen. In Essen en uiteraard in Baarle-Hertog (geografisch verweven met Baarle-Nassau) is de koopvlucht dan weer zeer hoog: voor sommige productcategorieën gaat ze tot wel 60 procent. Zij shoppen bij uitstek in Roosendaal en Breda.

Kleding en huishouden

Welbepaalde productcategorieën geven aanleiding tot een koopvlucht naar Nederland. "In het bijzonder periodieke goederen, zoals kleding, schoenen en juwelen, en uitzonderlijke goederen, zoals meubels, huishoudtoestellen en geluids- en beeldelektronica gaan veelvuldig over de grens", besluit Caluwé. (SCA)