In de pers

5 November 2016

Het Laatste Nieuws: 100.000 euro voor initiatieven rond diversiteit

De provincie Antwerpen geeft 100.000 euro steun aan de Karel de Grote Hogeschool om verschillende initiatieven rond diversiteit en migratie te ontwikkelen. Dat alles om de doorstroom van studenten met een migratie-achtergrond te bevorderen. Want bedrijven zijn sterk op zoek naar professionele bachelors en toch zijn er nog heel veel werkzoekenden en raken bepaalde vacatures moeilijk ingevuld. "De match is vaak onvoldoende aanwezig", stelt provincieel gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé.

"Alhoewel de deelname aan het Vlaams hoger onderwijs door groepen uit lagere socio-economische klassen en etnische minderheidsgroepen in de voorbije decennia onmiskenbaar is gestegen, zijn hun kansen om het hoger onderwijs ook succesvol af te sluiten niet mee gestegen", stelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur Karel de Grote Hogeschool, vast.