In de pers

26 February 2021

Gazet van Antwerpen: Studie: Haven moet vrouwelijker, diverser en jonger

De Antwerpse haven telt volgens een nieuwe studie maar liefst 63.000 directe werknemers. Die komen vooral uit naburige gemeentes, wat die buren ook heel wat belastingen oplevert. Wat opvalt: de gemiddelde havenarbeider is niet de gemiddelde Belg. Zo blijft de haven onder meer een mannenbastion.

De provincie Antwerpen en het Havenbedrijf lieten de UAntwerpen onderzoek doen naar de sociaal-economische impact van de haven. Daaruit komen een aantal interessante conclusies naar boven. Van de 63.000 werknemers die rechtstreeks voor bedrijven in de haven werken, werkt driekwart op de rechteroever. Op de linkeroever werken net iets meer werknemers in Beveren dan in Zwijndrecht.

De meeste jobs zijn er overigens in de niet-maritieme bedrijven, zoals de petrochemie (11.530 werknemers). Bij de maritieme bedrijven staan de goederenbehandelaars (15.060 werknemers) voorop. Waar komen die werknemers vandaan? Met 17.145 werknemers is de stad Antwerpen de absolute koploper. De kleine gemeente Stabroek telt 'slechts' 2.149 havenwerknemers, maar daardoor heeft maar liefst 28,8% van de Stabroekenaren zijn job aan de haven te danken. Daar spant het dorp fors de kroon en komt Antwerpen zelfs niet in de top tien voor. De gemeente Beveren haalt met 4.196 werknemers (23%) de zilveren medaille.

Beperkte diversiteit

Maar de doorsnee havenwerknemer is niet de doorsnee Belg. Zo blijft de haven een mannenbastion, met slechts een op de vijf werknemers van het vrouwelijke geslacht. “De haven van Antwerpen moet dus een aantrekkelijkere werkplek worden voor vrouwen, om zo het aandeel vrouwelijke havenwerknemers te verhogen. Het kan volstaan om te focussen op enkele grote sectoren binnen de haven om een effect te zien”, bevelen de wetenschappers aan.

Ook qua afkomst kan het volgens de onderzoekers nog diverser - zeker in het diverse Antwerpen - al stippen de onderzoekers aan dat het niet keek naar interimwerk, waar mogelijk wel een diversere groep aan de slag is.

Tot slot leveren al die jobs alle gemeenten ook heel wat inkomsten op via de personenbelasting.

Achilleshiel

“De haven zoekt alles wat ik niet ben, vrouw, divers én jong”, besluit gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V). Hij ziet in de hogere gemiddelde leeftijd de achilleshiel: “Er liggen kansen klaar voor jongeren. We moeten jonge mannen én vrouwen duidelijk maken dat er een boeiende carrière op hen wacht in de haven.”

Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) benadrukt de diversiteit qua jobs: “Potentiële sollicitanten denken nog te snel aan het stereotiepe beeld van iemand die een serieus aantal kilo's rondsjouwt. Dat klopt natuurlijk niet. We zoeken erg diverse profielen, denk maar aan IT professionals, laboranten of logistiek bedienden.”

Christoph Meeussen ■