In de pers

28 July 2018

Gazet van Antwerpen: Stortplaats wordt mooi stukje groen

Het is de provincie Antwerpen gelukt om de voormalige stortplaats Delvou, goed voor 7,7 hectare, naast het al bestaande Berrenheibos in de Tuinlei aan te kopen. De aankoop is de officiële start van een ruimer bebossingsproject in deze buurt.

“Tegen 2021 zal het Berrenheibos zich uitstrekken over de eerder door de gemeente verworven gesaneerde stortplaats Van den Bosch (5,6 hectare), de stortplaats Delvou en nog enkele andere gronden in het gebied tussen de Tuinlei, de Spruytelei en de Wullebeek”, verduidelijkt gedeputeerde Ludwig Caluwé. “Zo maakt de gemeente Schelle met de provincie komaf met een verleden waarin een aantal kleiputten als stortplaats werd gebruikt.”

De resultaten zullen snel zichtbaar zijn, want in 2019 gaan de eerste boompjes de grond in. Bodemonderzoek wees uit dat er geen sanering nodig is en de gronden klaar zijn voor beplanting. Dat gebeurt in coördinatie met de Bosgroep Antwerpen

Zuid. “Er komt een grote variatie van bomensoorten en struiken”, zegt Kathleen Vanderheyden, coördinator van de Bosgroep.

Salamanderparadijs

Het is de eerste, maar zeker niet de laatste stap naar het toekomstige natuurgebied Berrenheibos. “Met de provincie, de gemeente, Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpen Zuid onderzoeken we hoe we het te bebossen deel kunnen integreren in een groter landschappelijk geheel van bos, open ruimte, bomenrijen en wandelwegen. Om onze burgers te laten verkoelen en recreëren en onze Rupelstreek nog meer uitstraling te geven”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu en man van de Rupelstreek Rik Röttger.

“Aanpalend zijn er nog twee gebieden met waterpartijen in privé-eigendom, elk zo'n 5 hectare groot, waarvoor de onderhandelingen tot verwerving al bezig zijn”, vult burgemeester Rob Mennes (CD&V) aan. “Daarin kan naast bos en groen plaats komen voor een salamanderparadijs, een zone voor orchideeën en een waterplas, dat alles bekroond met een uitkijktoren.”

Voor de aankoop van de stortplaats Delvou werd 236.000 euro neergeteld. “Voor 80% kregen we subsidies uit het bossencompensatiefonds van Vlaams minister Joke Schauvliege”, zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé.