In de pers

14 March 2019

Gazet van Antwerpen: Ruimtelijke planning - Terhagen: Plannen en timing klaar voor opvullen kleiputten

De plannen voor het opvullen van kleiputten in Terhagen (Rumst) en Boom werden woensdagavond aan het publiek voorgesteld. Actiegroep Red onze Kleiputten vindt dat te veel natuur voor aangevoerde Oosterweelgrond moet sneuvelen.

Vertegenwoordigers van studiebureau Tractebel gaven het talrijk opgekomen publiek tekst en uitleg over het geplande afdekken van het uitgegraven terrein tussen Hoogstraat en Kardinaal Cardijnstraat in Terhagen en de Bosstraat in Boom.

Ook gedeputeerden Ludwig Caluwé (CD&V) en Luk Lemmens (N-VA) van het Antwerpse provinciebestuur waren aanwezig. “Het gebied is zowat geheel eigendom van de provincie. In 2014 kregen we van OVAM de sanering van het Eternit-asbeststort en het Antwerpse huisvuilstort in deze site opgelegd. Toen de Oosterweelverbinding groen licht kreeg, was dit meteen een win-winsituatie, omdat we het gebied van ruim dertig hectare met de overtollige grond kunnen saneren.”

De Rumstse burgemeester Jurgen Hellemans (N-VA) is een groot voorstander. “We eisten wel dat de aanvoer van die gronden per schip langs de Rupel gebeurt. Die drie à vier miljoen ton restgrond zal via een aan te leggen aanlegkade en toevoerweg onder de Kapelstraat naar de putten worden gebracht.”
Er is nu een definitief plan opgesteld. Nog dit jaar volgen een milieueffectenrapport en een openbaar onderzoek. Volgend jaar worden twee woningen op de aanvoerroute gesloopt en wordt de Kapelstraat kort verlegd. Vanaf 2021 volgen ontbossing, sanering en ophoging van het gebied om vanaf 2022 met de herbebossing te starten.

Raad van State

Bezoekers die deze uitleg in het Rumstse technisch centrum kregen, passeerden buiten ook de mensen van actiegroep Red onze Kleiputten die volhouden dat enkel de storten moeten gesaneerd worden. “Dat is een gebied van maximaal tien hectare”, zegt woordvoerder Leen Schamp. “Hiervoor dertig hectare bos laten verdwijnen is er ver over. En dat in een tijd dat men spreekt over natuurbehoud en zuivere lucht. We zullen ons blijven verzetten, desnoods tot bij de Raad van State.” (jw)