In de pers

Vragen voor Minister van Mobiliteit en Vervoer, Isabelle Durant

16 May 2014

Gazet van Antwerpen: Reactie van Ludwig naar aanleiding van het plotse overlijden van Jean-Luc Dehaene

Een warme mens, naar buiten nors

"Hij was mijn eerste baas", weet bestendig afgevaardigde Ludwig Caluwé (CD&V), die in 1984 als pas afgestudeerde aan de slag ging op het kabinet van Dehaene.

"De beste leerschool die je je kunt voorstellen.

Naar buitenuit was Jean-Luc misschien nors terwijl hij in werkelijkheid een warme man was, bekommerd om zijn mensen, ook en vooral buiten het werk. Op het werk gaf hij ze vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Hij duvelde wel, maar hij ving de slagen op. En zijn brutaliteit? Ach, dat was veeleer een scherm voor zijn schuchterheid."