In de pers

12 December 2013

Gazet van Antwerpen: Provincieraad keurt meerjarenplanning 2014-2019 goed

Tijdens het debat over de provinciale begroting 2014 werd ook de meerjarenplanning 2014-2019 goedgekeurd. De provincie heeft zwaar bespaard en gaat patrimonium verkopen, personeel efficiënter inzetten en focussen op kerntaken om een begroting in evenwicht te bereiken.
Belastingverhogingen zijn niet gepland en naakte ontslagen worden maximaal vermeden. Ondanks de beslissing van de Vlaamse regering om de inkomsten uit het provinciefonds jaarlijks met 6 tot 7 miljoen euro te verminderen, blijven de investeringen behouden op 220 miljoen euro. De deputatie rekent op 20 miljoen door verkoop van vastgoed.

"Het gespaarde geld van de vorige beleidsjaren zal eind 2016 op zijn. Dan zal duidelijk zijn dat de provincie 200 miljoen boven haar stand heeft geleefd", zegt Tom Caals (Groen).

Gedeputeerde voor Financiën Ludwig Caluwé (CD&V) ontkent.

Steven Vollebergh (VB) mist in de begroting een belastingkorting op de bedrijfsbelasting van 1 miljoen euro en vroeg zich af of de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij Pidpa de 1,3 miljoen euro die ze jaarlijks moet betalen aan de provincie zal doorrekenen aan de klanten. Volgens gedeputeerde Peter Bellens (CD&V) is dat niet de bedoeling.

Fractieleider Kris Merckx van PVDA gelooft niet dat er geen naakte ontslagen zullen vallen. "Alleen al bij het Gouverneur Kinsbergen Centrum zijn er vijf."

PSim