In de pers

27 May 2013

Gazet van Antwerpen: Provincie veilt luchter van 11,3 meter

Besparingen

Toekomst verkeerstuin in Rivierenhof onzeker

Het provinciebestuur heeft beslist een aantal voorwerpen te laten veilen voor een goed doel. Onder meer de waardevolle luchters in de provincieraadszaal en de voorbouw van het provinciehuis komen in aanmerking.

De veiling wordt georganiseerd nadat een schatter alles in kaart heeft gebracht. Dat maakte eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) tijdens de provincieraad bekend. Hij wil er een internationale veiling van maken.

"We zijn op zoek naar iemand die de voorwerpen internationaal kan aanprijzen", zegt Lemmens.
Volgens hem heeft de provincie een aantal luchters met een enorme waarde. Zo is er de luchter in de provincieraadszaal die 2,1 meter hoog is met een diameter van 3 meter en 1364 glaselementen. Bij die luchter horen acht wandapplieken.

Daarnaast is er de luchter in de trappenhal die 11,3 meter hoog is, een diameter van 1 meter heeft en meer dan 100 lampen bevat. Beide luchters werden in 1978 geleverd en gekozen uit de catalogus van de Italiaanse firma/ontwerper Venini. Ze werden samengesteld uit losse glaselementen van Muranoglas.
"De luchters en wandapplieken zijn waardevol als designobject uit de jaren zeventig", zegt het provinciebestuur.

Ook ornamenten en meubilair als kasten en stoelen komen in aanmerking om geveild te worden. Lemmens verwijst bijvoorbeeld naar de wat chiquere meubels in de inkomhal van het provinciehuis.
De meubels in de kantoren worden niet geveild. Het is de bedoeling de veiling te organiseren vooraleer het provinciehuis wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gebouw. De afbraak is gepland vanaf september. Waar de veiling zal georganiseerd worden, is nog niet bekend.
De collectie kunstwerken van de provincie komt niet voor veiling in aanmerking.

Geen renovatie klooster

De aankondiging van Lemmens kwam er na een tweedaagse zitting van de provincieraad over het bestuursakkoord met de Vlaamse overheid en de besparing op het budget 2013 met drie procent. "Het gaat om een eerste stap naar een begroting in evenwicht", zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V).

Het schrappen van de ontwikkeling van de site van het voormalige Dominicanenklooster in de Ploegstraat levert dit jaar twee miljoen euro op en over drie jaar tien miljoen euro. "Het project staat op pauze", zegt gedeputeerde Peter Bellens (CD&V). De Groenfractie is daar niet over te spreken.
"Ik maak me zorgen over het Kievitklooster en over de Kievitwijk", zei fractieleider Tom Caals. Zijn partijgenote Loes Van Cleemput betreurde hoe het dossier door de provincie werd behandeld.
Open Vld hekelt het schrappen van de topgymhal die in Kapellen gebouwd zou worden. "De bouw werd al in de vorige legislatuur beslist. Er werden al heel wat kosten voor gemaakt", zegt fractieleider Koen Helsen.

De schrapping levert 3,65 miljoen op. Helsen hekelt ook dat het Jeugdsportfonds Camille Paulus niet werd opgenomen in de lijst met uitzonderingen.
Volgens Nicole Naert (PVDA+) werd al 1,5 miljoen euro op personeel bespaard en verdwijnen er in de provincie al minstens veertig arbeidsplaatsen. Volgens VB-fractievoorzitter Steven Vollebergh missen de besparingen visie en ambitie.

De provincie bespaart dit jaar een half miljoen euro op de fietsostrades.

Bij Campus Vesta verschuift een grote investering naar 2014. De verkeerstuin in het Rivierenhof zal op termijn wellicht gesloten worden.

Peter Simoens