In de pers

30 May 2013

Gazet van Antwerpen: Proefbedrijf Pluimveehouderij bouwt ultramoderne stallen in Geel

Met de symbolische eerste steen is de provincie Antwerpen de bouw van een reeks nieuwe kippenstallen gestart bij het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel. Dat breidt de onderzoekscapaciteit fors uit.

Om representatief onderzoek te kunnen verrichten voor de Vlaamse pluimveehouders investeert de provincie Antwerpen in de bouw van een reeks nieuwe kippenstallen in haar Proefbedrijf op Poiel in Geel.

"De kostprijs van 5 miljoen euro wordt gedragen door de provincie, de Vlaamse overheid en de pluimveesector zelf", zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V).
"Het geeft aan hoe belangrijk die sector ons onderzoek vindt."

De twee nieuwe stallen moeten over een jaar in gebruik kunnen worden genomen en zijn ultramodern en uniek in hun soort. De innovaties verbeteren het dierenwelzijn en de milieuvriendelijkheid, maar de gebouwen zijn ook uitgerust met een klimaatregelingssysteem dat de emissies van onder andere ammoniak precies opmeet. Daarvoor worden grote schouwen tjokvol meetapparatuur gebouwd.
Met de nieuwbouw verdrievoudigt het aantal leghennen tot 32.000 en verdubbelt het aantal vleeskippen tot 42.500. "Die grote aantallen zijn al jaren een discussiepunt. Maar wij vinden dat je de pluimveehouders pas efficiënt kunt helpen wanneer de aantallen in de proefstallen op zijn minst op een echte kippenkwekerij lijken", zegt directeur Johan Zoons van het proefbedrijf.

Dat blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. Het waren twee bewogen decennia voor de sector. "Bij onze start in de jaren negentig lag het accent op kostenbeheersing. Door het mestactieplan en de Vlaremwetgeving evolueerde dat naar een milieu-insteek.

De dioxinecrisis in 1999 betekende een kantelmoment. De focus kwam op voedselveiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn te liggen. Persoonlijk denk ik dat de afschaffing van de legbatterijen in 2012 voor de sector een nog grotere impact had dan de dioxinecrisis", zegt Zoons.
www.proefbedrijf.be

HO
© 2013 Concentra