In de pers

8 February 2017

Gazet van Antwerpen: “Precieze landbouw wordt de nieuwe norm”

De Brechtse firma Luyckx in de Abdijlaan levert aan de provinciale Hooibeekhoeve in Geel twee tractoren waarmee het land tot op 2 centimeter nauwkeurig kan worden bewerkt. Een drone wordt de volgende stap. Deputé Ludwig Caluwé overhandigde gisteren de sleutels aan Ilse Van de Broeck van de Hooibeekhoeve.

“Als proefbedrijf hebben we het beste van het beste nodig om uit te testen hoe landbouwers zo duurzaam mogelijk kunnen werken”, stelt deputé Ludwig Caluwé (CD&V), bevoegd voor landbouw. “Het opzet is om met minder input meer opbrengst te realiseren. Zo startten we in 2009 als eersten met het plaatsspecifiek bemesten in plaats van het volledige veld. Op plaatsen waar de oogst minder is, kun je dan gericht werken”, zegt Ilse Van de Broeck.

Met de twee nieuwe tractoren kan de Hooibeekhoeve nog een stap verder gaan en tot op 2 centimeter nauwkeurig werken. “De tractoren rijden automatisch met gps-technologie. Daarnaast wordt de communicatie tussen de tractor en oplegger naar een hoger niveau getild. Zo kan er niet meer te veel of dubbel gezaaid worden”, legt Pieter-Jan Auman, verantwoordelijke van leverancier New Holland voor de precisielandbouw in de Benelux, uit.
Het bedrijf werkt intussen ook samen met Precision Hawk uit Canada, om in de toekomst een drone te kunnen inschakelen om een veld volledig in kaart te brengen. “Dit bedrijf staat het verst op het vlak van dronetechnologie.”

De provincie kwam via een aanbesteding bij de firma Luyckx in Brecht terecht. “We zijn al bijna vijftig jaar verdeler voor New Holland. We verwachten de komende jaren een sterke groei in precisielandbouw”, zegt algemeen directeur Jos Luyckx.

Smartcrops

Zo'n tractor vergt een serieuze investering. “Voor de tractor moet je 100.000 euro rekenen. Daar komt nog 20.000 euro bij voor het gps-systeem en 250 euro per maand voor het gebruik van de gps-signalen”, aldus Luyckx. De Hooibeekhoeve least de tractoren voor 3.000 euro per jaar, gedurende vijf jaar.

De samenwerking tussen de provincie en Luyckx blijft niet tot de levering beperkt. “Ook voor de deelprojecten 'smartcrops' en 'smartbodem' zullen we met Luyckx samenwerken om de opbrengst van gras en de bodem te verbeteren. Gras is naast mais de belangrijkste voedingsbron voor koeien.”
Vandaag nemen de landbouwvoertuigen 15% aandeel in de omzet van Luyckx in, naast graafmachines en autolaadkranen. Luyckx stelt 170 mensen te werk, de Hooibeekhoeve een twintigtal. (ella)