In de pers

16 November 2017

Gazet van Antwerpen: Hooibeekhoeve breidt uit

120 leerlingen uit het secundair onderwijs assisteerden gedeputeerde Ludwig Caluwé bij de eerstesteenlegging voor de uitbreiding van de Hooibeekhoeve in Geel-Ten Aard. Dit provinciaal landbouwcentrum voor de veeteelt krijgt er een nieuw kantoorgebouw bij, waardoor het educatieve aanbod voor het secundair onderwijs exponentieel groeit.

Dat aanbod spitst zich toe op duurzame landbouw, waarvoor ook samengewerkt wordt met lokale landbouwers. (ho)