In de pers

Vragen voor de Staatssecretaris voor veiligheid , maatschappelijke integratie en leefmilieu, Peeters

15 October 2014

Gazet van Antwerpen: Hervorming provincies: niet zonder slag of stoot

Standpunt Antwerpen
De provincies mogen dan toch onderwijs blijven organiseren, zo heeft de Vlaamse regering beslist.

Daar is het provinciebestuur van Antwerpen heel blij mee, want door de aangekondigde overdracht van 'persoonsgebonden materies' zoals jeugd, cultuur en sport aan de lokale besturen en het 'provincievrij' maken van de stad Antwerpen tegen 1 januari 2017 wordt het provinciale niveau toch al gedeeltelijk uitgekleed.

Onderwijs lijkt ons overigens behoorlijk persoonsgebonden, maar dit terzijde. Belangrijker is de vraag welk niveau het best onderwijs organiseert in het belang van onze kinderen. Als dat in sommige gevallen de provincie is, so be it.

De hervorming van de provincies roept voorlopig nog vooral heel veel vragen op. Gaan de lokale overheden de vele provinciale subsidies overnemen en zijn ze daar eigenlijk wel toe wel in staat? Welke gevolgen zal de operatie hebben voor het personeel? En voor grote domeinen zoals het Rivierenhof in Deurne en De Warande in Turnhout?

Wordt daar vanaf nu met al die onzekerheid nog wel in geïnvesteerd of zullen ze enkele jaren verkommeren?

En dan is er ook nog de politieke dimensie. De N-VA heeft de afslanking van de provincies tijdens de formatie van de Vlaamse regering doorgedrukt. Open Vld zat toen nog niet mee aan de onderhandelingstafel, maar die partij is voorstander van alle maatregelen die de overheid slanker maken. Maar CD&V, de derde regeringspartner, is absoluut niet blij met de gang van zaken.

CD&V heeft bij deze operatie dan ook het meest te verliezen. Vele decennia heeft de partij de provincie gerund en haar vele vertakkingen in het sociale en culturele middenveld bediend. Nu dreigt ze een kaalslag te moeten dulden en daarvoor ook nog eens mee de boze reacties te moeten incasseren.

Gouverneur Cathy Berx, zelf van CD&V-signatuur, moet zich als een ambtenaar gedragen en dus zwijgen.

De CD&V-deputés Ludwig Caluwé en Peter Bellens beten onlangs in uw krant wél van zich af.
De hervorming van de provincies en de ontvoogding van de stad Antwerpen zullen er komen. Maar niet zonder slag of stoot.

Lex Moolenaar

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.